Forvaltningsnett 5 måneder forsinket

Planleggings- og samordningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund trekker anbudsinnbydelsen for Forvaltningsnettet tilbake. Det viser seg at anbudsgrunnlaget rett og slett har vært for dårlig - de fleste anbydere har måtte ta store forbehold. Dermed blir Forvaltningsnettet forsinket i minst fem måneder.

Planleggings- og samordningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund trekker anbudsinnbydelsen for Forvaltningsnettet tilbake. Det viser seg at anbudsgrunnlaget rett og slett har vært for dårlig - de fleste anbydere har måtte ta store forbehold. Dermed blir Forvaltningsnettet forsinket i minst fem måneder.

Planleggings- og samordningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund (KS) har sendt ut en pressemelding der de trekker tilbake anbudsinnbydelsen for Forvaltningsnett, noe som fører til minst fem måneders forsinkelse i utviklingen av Forvaltningsnett.

Departementet og KS melder om stor interesse for Forvaltningsnett, men skriver: "...det kan være tvil om anbudsgrunnlaget er tilstrekkelig til at det sammen med anbudet kan utgjøre en tilfredsstillende avtale mellom partene. Flere av anbyderne har tatt forbehold som forutsetter avklaringer det ikke er adgang til i følge regelverket."

Det meldes at det reviderte anbudsgrunnlaget vil foreligge i løpet av mai, hvis alt går etter planen. Departementet og KS lover at avtaleområdet vil bli klarere og enklere å bruke, både for leverandørene og for de offentlige virksomhetene.

Det vil bli avholdet et orienteringsmøte i Auditoriet i regjeringsbygg R5, Akersgt. 59 fredag 21. mars kl 9.00. Påmelding Planleggings- og samordningsdepartementet innen kl 13.00 torsdag 20.03.97 på telefon 22 24 49 91.

Til toppen