Forvaltningsnettet: Tre leverandører får avtale

Telenor Bedrift, Statens Datasentral og Electric Farm er de tre firmaene som er valgt som leverandører til Forvaltningsnettet. Telenor får hovedkontrakten, som kan være verdt 100 millioner kroner.

- Valg av leverandører er gjort ut fra en totalvurdering av de økonomisk sett mest fordelaktige anbudene, med basis i objektive, annonserte kriterier, sier planleggings- og samordningsminister (PSD) Bendik Rugaas i en pressemelding.

Etter vurdering av anbud fra åtte firmaer har PSD og Kommunenes Sentralforbund (KS) valgt å inngå avtaler med Telenor Bedrift AS, for et bredt spekter av datatjenester, teletjenester, servicetjenester - Statens Datasentral AS, for bl.a. tilgang til sentrale registre - og Electric Farm AS, for tjenester innen teknisk bistand og internett-tjenester.

Telenor Bedrift inngår i Telenor-konsernet, mens Statens Datasentral tilhører Posten. Electric Farm er et datterselskap i Kinnevikgruppen.

PSD og KS etablerte forvaltningsnettprosjektet i desember 1996. Sentralt i prosjektet er rammeavtaler med IT-leverandører, i første omgang for ett år framover.
Rugaas peker på at denne anbudsrunden på mange måter har vært et nybrottsarbeid. Han finner det ikke unaturlig at anbudsutlysingen har ført med seg en del medieomtale.

- Dette er et prosjekt av stor betydning, og anbudsprosessen bygger for en del på en ny forståelse av anskaffelsesprosedyrer for det offentlige etter EØS-reglene, sier Rugaas.

Teleoperatørenes Forum (TOF) har bedt Post- og teletilsynet avgi en uttalelse om grensen mellom enerettstjenester og konkurransetjenester for et par av de tjenestene som er etterspurt i anbuds-materialet. TOF har også bedt Konkurransetilsynet gripe inn mot vilkårene for tre av tjenestene i anbudsinnbydelsen.

- Oppdragsgiverne vil innrette seg etter de uttalelser og eventuelle vedtak som de to tilsynsorganene måtte komme fram til, sier KS-leder Halvdan Skard.

Virkningene av prosjektet vil bli evaluert av Vestlandsforsking i flere omganger. Resultatene skal blant annet brukes til å justere

innsatsen for å utvikle tjenestene og bruken av dem videre.

Forvaltningsnettet samler IT-politiske strategier for ulike forvaltningsnivåer til ett samordnet virkemiddel. Målet er enkel, sikker og kostnadseffektiv informasjonsutveksling. Ikke minst vil prosjektet få konsekvenser for samspillet mellom staten og kommunal sektor. Samtidig blir det offentliges samarbeid en utfordring for IT-næringen, som tidligere ikke har kunnet nå fram til så mange mulige brukere gjennom kun én rammeavtale.

Til toppen