Forventer digitalt press på kinoene

Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal se på kinopolitikken i Norge, blant annet med hvilke konsekvenser digital distribusjon av kinofilm vil skape.

Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal se på kinopolitikken i Norge, blant annet med hvilke konsekvenser digital distribusjon av kinofilm vil skape.

I statsråd i dag ble det utnevnt et utvalg på fem personer som innen 1. november år 2000 skal fremme et forslag som fortsatt skal sikre målet om en geografisk differensiert kinostruktur i Norge. Utvalget har fått i oppgave spesielt å se på den kommunale konsesjonsordningen og tiltak som blir finansiert av Norsk kino- og filmfond.

Dessuten skal konsekvenser og økonomiske ringvirkninger av offentlig kontra privat eierskap og drift av norske kinoer utredes, i tillegg til det fremtidige potensialet og konsekvensene av digital distribusjon av filmer.

- Det er åpenbart av at vi kan få en teknologisk utvikling der kinoenes rolle kan bli mindre, sier avdelingsleder Roy Kristiansen i Kulturdepartementet til digi.no. Han sier at utvalget først og fremst er satt ned for å kartlegge og foreslå, ikke minst forslag om tilpasninger for offentlig virksomhet.

Men han innrømmer at den digitale vurderingen om distribusjon av lyd og bilde også bør inkludere Internett og distribusjon av digital film over nettet.

Sentrumsregjeringen vil fortsatt ha en distriktsprofil på kinostrukturen i Norge, men innser at økt konkurranse og privat kinodrift vil kunne "tilføre sektoren større profesjonalisering og frisk kapital". Kinoene i de fleste kommuner er avhengige av offentlige subsidier og vil samtidig gjerne investere, skriver kulturminister Anne Enger Lahnstein i sin kongelige resolusjon som ble lagt frem i statsråd i dag.

Det er med bakgrunn av at det kulturpolitiske og distriktspolitiske perspektivet svekkes, der se stire kinoene "viser en avtagende vilje til å akseptere de solidariske elementene i kinopolitikken" at Senterparti-dronningen gjerne vil se et forslag på bordet.

Utvalget har ingen kjendiser, to av medlemmene er etter forslag fra bladet Film & Kino og Norske filmbyråers Forening.

1. Dagfinn Sundbø, Fet (leder)

2. Lene Løken, Oslo

3. Bjørn Hoenvoll, Oslo

4. Jorunn Hageler, Steinkjer

5. Thorbjørn Bratt, Trondheim

Til toppen