Forventer kraftig fibervekst til hjemmet

Norge er blant de landene hvor det ventes stor vekst i salget av Internett over fiber til private.

Forventer kraftig fibervekst til hjemmet

Norge er blant de landene hvor det ventes stor vekst i salget av Internett over fiber til private.

De aller fleste som har bredbånd i Norge, får dette levert over telefonkabelen. Slik ventes det også å være i årene som kommer, men veksten i antallet bredbåndsabonnementer basert på ADSL-teknologier vil gå ned til fordel for den raskere VDSL og ikke minst Fiber til husstandene (FTTH - Fiber to the Home) i årene fram mot 2010.

Dette fortalte Veronique Stappers, tilknyttet Nexans UK og medlem av FTTH Council under et NITO-seminar om fiberoptikk i Trondheim i går.

Fortsatt er det i Asia og Stillehavsregionen at det finnes flest FTTH-abonnenter. Av de 99,5 millioner bredbåndsabonnentene som finnes i denne regionen, er 14,7 millioner FTTH-abonnenter. Dette gir en FTTH-andel på 15 prosent, mens 14 prosent av alle husstandene har bredbånd. FTTH-tallene inkluderer for denne regionen inkluderer også antallet FTTB-abonnenter (Fiber to the Building), hvor det ikke går fiber helt fram til boligen.

I Nord-Amerika er det 68 millioner som har bredbånd, det vil si 30 prosent av husstandene. 3 prosent av disse, 2,2 millioner husstander, har FTTH.

I EMEA-området (Europa, Midtøsten og Afrika) har 73 millioner husstander bredbånd. Dette er 23,5 prosent av husstandene. Per i dag har 1,3 millioner FTTH, noe som er omtrent 2 prosent av bredbåndabonnentene.

Totalt er det 18,2 millioner FTTH-abonnenter globalt i dag. Dette antallet ventes å vokse til 86 millioner fram mot 2011. Globalt ventes vekstraten å være på 40 prosent, men hele 70 prosent i Europa.

I Norge forventer Stappers at den årlige vekstraten for FTTH i snitt vil være på minst 53 prosent mellom juli i år og august 2009.

Europa er det området mest størst variasjon i teknologiene. Her benyttes både aktive og passive punkt-til-punkt Ethernet-forbindelser, men flere, blant annet Telenor, velger nå GPON (Gigabit Passive Optical Network), som har en samlet båndbredde på 2,4 Gbit/s.

I Asia har man satset mest på GE-PON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) med en båndbredde på 1,2 Gbit/s, men også her beveger man seg over til GPON

Det gjør man også i Nord-Amerika, hvor man foreløpig har satset mest på B-PON (Broadband Passive Optical Network) som har en kapasitet på 620 Mbit/s.

Til tross for begrenset FTTH-tilbud i Norge, er Norge med 85.000 abonnenter på fjerde plass i Europa. Sverige leder med 650.000 abonnenter, foran Italia med 550.000. Danmark ligger på tredjeplass med en svak ledelse over Norge.

Globalt ligger Hong Kong på første plass, hvor 20 prosent av bredbåndsabonnentene har FTTH.

    Les også:

Stappers forteller at Japan er blant markedene mest sterkest vekst innen FTTH. Fra første halvdel av 2006 til første halvdel av 2007 vokste antallet abonnenter fra 8,8 millioner til 9,8 millioner. Per i dag opprettes det omtrent 250.000 nye FTTP-abonnenter hver måned i Japan. Samtidig stuper salget av nye ADSL-abonnementer. Noe av årsaken er at prisen på et standardabonnement tilsvarer under 250 kroner.

Fiberen i FTTH-løsninger tilbys gjennom to ulike forretningsmodeller, åpen aksess, hvor det finnes en separat eier av infrastrukturen og hvor tjenestene leveres av ulike operatører, eller vertikalt integrert operatør, hvor operatøren også eier infrastrukturen.

Stappers viser også til optimistisk prognose fra analyseselskapet Idate som spår at 18 prosent av bredbåndsabonnementene i Europa vil være FTTH-baserte i 2015. Dette tilsvarer 20 millioner husstander. 9 prosent av bredbåndsabonnentene ventes å ha en løsning basert på VDSL.

Forventet kostnad ved opprettelse av en FTTH-abonnent er på 300 til 350 euro ved bruk av PON. 75 prosent av dette er knyttet til utrullingen til den enkelte boligen. Av dette beløpet er 75 knyttet til selve installasjonen, mens utstyret utgjør resten av kostnaden.

Til toppen