Forventer lavere mobilpriser

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet mener konkurransen virker, og forventer ytterligere prisfall på mobile tjenester.

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet mener konkurransen virker, og forventer ytterligere prisfall på mobile tjenester.

Materialet fra Post- og teletilsynet om markedsutviklingen i 2002 er svært omfattende, med kommentarer og grafer tilgjengelig fra tilsynets nettsted. Dette er de viktigste tendensene, slik de presenteres av direktør Willy Jensen:

  • Kjerneaktivitetene i telesektoren økte med ni prosent, trass dårlige tider i økonomien generelt. Veksten forventes å fortsette.
  • Større oppmerksomhet om prisforskjeller i mobilmarkedet, blant annet gjennom nettstedet telepriser.no, har skjerpet konkurransen. Telenor Mobil mister markedsandeler til NetCom og Tele2, og mindre aktører som Chess styrker seg. Sju prosent av mobilabonnentene, det vil si 258.000 personer, skiftet operatør men beholdt sitt telefonnummer. Tilsvarende tall for Sverige og Danmark var 2,4 og 6,5 prosent.
  • Telenor og Tele2 mistet over sju prosent av markedet til mindre og nye fasttelefonaktører. Den skjerpede konkurransen vil vare.
  • Mobiloperatørene tjener stadig mer per minutt og per abonnement. Jensen forventer prisreduksjoner godt utover de som allerede er foretatt med SMS, og som allerede har ført til at det sendes nesten fire ganger så mange SMS-meldinger per innbygger i Norge enn i Sverige.
  • Mobiltelefon brukes stadig mer, fasttelefon stadig mindre. Trenden ventes å fortsette.
  • Andelen husstander med bredbåndsforbindelse økte fra tre prosent i 2001 til ti prosent i 2002. Jensen er tilfreds over et "et sunt og balansert forhold mellom utbygging og utnyttelse" i dette markedet.
Til toppen