DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Forventer mer av regjeringens digitale satsning

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (t.v) og stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpatiet ivrer begge etter å få fortgang på digitalisering i offentlig sektor.
Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (t.v) og stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpatiet ivrer begge etter å få fortgang på digitalisering i offentlig sektor. Foto: Caroline M. Svendsen
Caroline M. Svendsen
9. nov. 2018 - 12:20

MAJORSTUA, OSLO (digi.no): Regjeringen jobber nå med en digital strategi for offentlig sektor. Lederen for Arbeiderpartiets digitaliseringsutvalg har store forventninger til et løft på digitaliseringsområdet nå som regjeringen trolig blir en flertallsregjering.

Statssekretær Paul Chaffey møtte onsdag Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, på IKT-Norges innspillsmøte til regjeringen om Norges digitale status. Flere andre bransjeaktører var også tilstede. Torstein Tvedt Solberg leder Arbeiderpartiets digitaliseringsutvalg, mens Paul Chaffey har ansvar for digitaliseringsområdet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

I løpet av første halvår 2019 skal regjeringens digitaliseringstrategi etter planen legges frem. 

– Denne fasen handler mest om å få innspill til strategien, ikke minst fra offentlig sektor. Vi er rundt på flere innspillsmøter nå, opplyser Chaffey til digi.

Vil jobbe mer på tvers

Han forteller at det på nåværende tidspunkt er litt for tidlig å si hvordan digitaliseringstrategien vil se ut, men tror den kommer til å være på noen sider og inneholde noen tydelige mål og en retning for hvordan regjeringens digitaliseringsarbeid skal foregå på tvers av sektorer. 

Dette er i utgangspunktet et regjeringsdokument, og skal ikke etter planen legges frem for Stortinget.

– Det er første gang regjeringen legger frem en slik strategi, forteller Chaffey som opplyser at det allerede i regjeringsplattformen på Jeløya ble bestemt at den skulle lages.

En del av aktørene som var tilstede på innspillsmøte i regi av IKT-Norge kritiserte «silo-tankegangen» i det offentlige digitaliseringsarbeidet. I praksis betyr det at det har vært lite kultur for å samarbeide på tvers og at det har blitt utviklet digitaliseringsprosjekter på hvert enkeltområde.  Nå er planen at det skal bli mer samarbeid på tvers av sektorer.

– Retningen må være at vi skal beslutninger på tvers av siloene. Her har vi allerede gjort mye, sier Chaffey son viser til at det trengs flere styringsmodeller og investeringer for å få dette til.

Han forteller at det i årets statsbudsjett er foreslått at 1, 7 milliarder kroner skal brukes på nye IT-prosjekter, selv om ikke alt skal brukes til digitalisering.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg syns ikke dette beløpet er spesielt ambisiøst.

– Dette er jo regjeringens «samlepost» for IT-prosjekter, så jeg syns ikke det er så ambisiøst. I land som Singapore og Storbritannia har man lagt skikkelig med penger på bordet for å få fortgang på digitaliseringsprosjektene, påpeker han. Tvedt Solberg viser  her spesielt til Storbritannia der ansvaret for digitaliseringsarbeidet i staten styres fra statsministerens kontor, og dermed har fått et skikkelig løft.

Kommunene henger etter 

Rapporten «IT i praksis» ble utgitt før sommeren i samarbeid med Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Visma, Den Norske dataforening og Difi.  Den viser blant annet at den digitale modenheten i offentlige og privat virksomhet er relativ lik på toppnivå, men at det er store forskjeller mellom ulike deler av offentlig sektor.

– Noe av utfordringen i regjeringen nå er at det ikke mangler på ambisiøse strategier og planer på digitaliseringsområdet, men når det ikke får gjennomslag i toppledelsen, blir ikke arbeidet noe av, påpeker Torstein Tvedt Solberg.  Han mener regjeringen må innse at det trengs tydeligere nasjonalt lederskap på dette området.

Dessuten påpeker han at det er behov for et marked for de gode digitaliseringsideene, og at det legges til rette for et godt samarbeid mellom det offentlige og private. Tvedt Solberg nevner at det er viktig å være bevisst på å bygge opp god nok digitaliseringskompetanse i Norge.

Flere på innspillsmøtet var bekymret for muligheten til å få tak i den kompetansen som det kommer til å være behov for i Norge fremover når det blir enda flere digitaliseringsprosjekter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

– For å få sikre god kompetanse er et godt samarbeid med privat sektor viktig, sier Chaffey.

Kommunene kommer etter

Rapporten IT i praksis viser at kommune-Norge fortsatt ligger bak staten når det gjelder digitalisering, men også kommunene har nå fått opp takten. Store kommuner som Oslo og Bergen har vært svært gode på å digitalisere tjenester, mens de mindre kommunene sliter mer.

– Digitaliseringstakten i kommunene er noe strategien vil se på. Her har vi hatt en god utvikling og vi har blant annet laget finansieringsmekanismer som kommunene kan ta i bruk, sier Chaffey. Han viser samtidig til digifinn som er en finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i regi av Kommunenes Sentralforbund.

Vil ha mer samarbeid

Chaffey mener at digialiseringsdebatten har beveget seg oppover på den politiske dagsordenen, men oppfordrer offentlig sektor til å samarbeide med privat sektor slik at de ikke utvikler ting som allerede finnes fra før. Her er han på linje med Arbeiderpartiets Tvedt Solberg som også ønsker at det legges til rette for et bedre marked. 

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en god fremdrift på digitaliseringsområdet, men samtidig må vi ha tålmodighet slik at vi bruker ressursene mer effektivt, sier Chaffey. Han forsikrer likevel at han er opptatt av å holde digitaliseringstempoet oppe i de offentlige.

Arbeiderpartiets Torgeir Tvedt Solberg sier på sin side at han forventer at nå som Høyre-FrP-Venstre-regjeringen trolig vil bli en flertallsregjering etter at KrF går inn, vil regjeringen ta de nødvendige digitaliseringsgrepene som alle etterlyser.

– Jeg tror det er en erkjennelse hos politikere generelt at vi ikke har gjort nok på digitaliseringsområdet. Flere regjeringer har hatt ambisiøse planer på dette feltet, men det har ikke blitt nok handling. Nå tror jeg vi nå tenke annerledes og sikte høyt, sier Tvedt Solberg,

Hvis Torstein Tvedt Solberg skulle velge en ting som er viktigst å forbedre på digitaliseringsfeltet hos den sittende regjering er det å sikre bedre lederskap på dette feltet.

Han ønsker seg også en kulturendring i det offentlige der det lov å prøve og feile mer.

– Jeg tror noe av det viktigste regjeringen kan gjøre er å legge til rette for mer digital innovasjon, avslutter Torstein Tvedt Solberg.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.