Forventer nedbemanningsbølge i 2009

NHO varsler nedbemanning og IT-bransjen er intet unntak, frykter Abelia-sjef Paul Chaffey.

IT-bransjen vil også bli berørt av finanskrisen, advarer Paul Chaffey.
IT-bransjen vil også bli berørt av finanskrisen, advarer Paul Chaffey.

NHO varsler nedbemanning og IT-bransjen er intet unntak, frykter Abelia-sjef Paul Chaffey.

Paul Chaffey er sjef for Abelia i NHO som har 705 medlemmer. Måler man i antall årsverk er halvparten ansatt i IT-bedrifter. Måler man i enheter anslår Chaffey at opptil 40 prosent kan være IT-bedrifter.

Resten er kunnskapsbedrifter innen forskning, undervisning og kreative yrker som design og innovasjon.

- Vi opplever at våre advokater nå får henvendelser fra medlemsbedrifter som vil vite hvordan de skal gå fram under eventuelle omorganiseringer og nedbemanninger. Det er klare tegn på at vi kan forvente en nedbemanningsbølge i 2009, sier Chaffey til digi.no.

Ifølge en spørreundersøkelse fra NHO mot 1.270 bedrifter i alle bransjer, svarer annenhver bedrift at de vil nedbemanne i 2009.

Hele 74 prosent av bedriftene i bygg og anlegg svarer at de vil nedbemanne, mens bare 11 prosent av IKT-bedriftene planlegger å kvitte seg med folk.

IT-bedriftene er dermed den næringen som foreløpig nøler mest med å nedbemanne. Etter flere år med underskudd på IT-folk, er det forståelig at denne bransjen vil være forsiktig med å kvitte seg med folk.

- IKT-bransjen er ulikt berørt, men også vår bransje vil merke finansuroen. Vi ser at flere fryser IT-prosjekter og vi har også fått meldinger om IT-bedrifter med likviditetskrise som ikke får lån eller kreditt. Det kan gjerne være lønnsomme bedrifter som blir rammet slik, forteller Chaffey.

Han peker på en pessimisme nå som ligner svært lite på utfallet av en tilsvarende spørreundersøkelse Abelia gjorde i mars. Da svarte over halvparten at de var optimistisk for 2009 og ville justere opp målene. Nå er mange usikre og tror i beste fall på et tak, men mange frykter tilbakegang til neste år.

På spørsmålet: - Har bedriften fått kansellert oppdrag/ordre fra større kunder den siste måneden?, svarer 76 prosent i reiseliv ja, mens «bare» 25 prosent i IKT-bransjen svarer det samme.

Også på dette spørsmålet kom IKT-bedriftene best ut. Reiseliv er altså den bransjen som har måtte kansellere flest oppdrag, etterfulg av byggevirksomhet, tjenestenæringen, industri og IKT.

- Alle må nå være oppmerksomme på at de kan bli rammet. IT-bransjen har mange oppdrag mot det offentlige i tillegg til at oppdragene fordeler seg mot flere bransjer som gjør det mindre sårbart, sier Chaffey.

Han frykter likevel at denne krisen er langt verre enn dot.com boblen som rammet IT-bransjen. Nå står vi overfor en internasjonal krise, som vil virke inn på alt.

Chaffey håper nå at tiltakspakken fra regjeringen som kommer over nyttår kan sikre framtidige inntekter.

- Vi er opptatt av at regjeringen nå investerer i kompetansegivende tiltak som forskning og innovasjon. Skattefunn er ett av de fornuftige prosjektene. Brukerstyrt forskning vil være med på å holde hjulene i gang og få næringslivet ut av krisen, mener Chaffey.

Til toppen