Forventer nytt og høyere bud på Visma

Visma-sjef Øystein Moan synes budet fra Sage er for lavt og sier at selskapet er i spill.

Visma-sjef Øystein Moan synes budet fra Sage er for lavt og sier at selskapet er i spill.

Ifølge Dagens Næringsliv skal en ny aktør ha brukt påsken til å forberede et bud på Visma.

- Selskapet er nok satt i spill. Det er mange aktører som følger mer med på Visma enn tidligere, sier Moan til Dagens Næringsliv.

Han vil ikke konkret kommentere om han er kjent med at det er en ny aktør som forbereder et bud.

- Jeg er enig med styret i Visma i at budet er for lavt. Budpremien var i utgangspunktet marginal, sier han til Dagens Næringsliv.

Med utgangspunkt i Sages bud på 125 kroner per aksje har toppsjefen i Visma selv aksjer og opsjoner til en totalverdi på 34 millioner kroner.

- Skal noen slå kloa i oss, må det være til en pris som aksjonærene setter pris på, sier Moan til Dagens Næringsliv.

Til toppen