Forventer rekordresultat fra Nokia og Ericsson

Det er høye forventninger til siste kvartalsresultater for Ericsson og Nokia. Tallene legges fram henholdsvis denne og neste uke og man forventer rekordresultat på grunn av den store etterspørselen etter nye mobiltelefoner.

Det er høye forventninger til siste kvartalsresultater for Ericsson og Nokia. Tallene legges fram henholdsvis denne og neste uke og man forventer rekordresultat på grunn av den store etterspørselen etter nye mobiltelefoner.

De to selskapene representerer to av de tre største produsentene av mobiltelefoner, et marked som har blitt svært viktig siden salget av mobiltelefoner øker sterkt. I løpet av få år regner man med at antall solgte mobiltelefoner vil passere en milliard enheter.

Det eneste de to selskapene har bekreftet er at salget er på skinner, til tross for at Ericsson har hatt et vanskelig år. Nokia har derimot hatt en god verdivekst gjennom hele året, noe som endte med at selskapet ved årsskiftet ble Europas mest verdifulle målt etter børsverdi.

Analytikere mener at resultatene kunne vært enda bedre om det ikke var mangel på deler fra underleverandører. Forventningene til Ericsson er 12 prosent vekst i salget i fjerde kvartal med utgangspunkt i gjennomsnittet fra 12 analytikere innhentet fra Bloomberg News. Nokia forventes den 1. februar å fortelle om et overskudd som øker med 32 prosent fra samme kvartal i fjor, ifølge forventninger fra 14 ulike analytikere.

Ericsson og Nokia vil med gode resultater kunne fortsette verdiveksten som de to selskapene er inne i; Ericsson har doblet børsverdien de siste tre månedene, mens Nokia har økt med 96 prosent.

Det er økt etterspørsel og salg av nye og mer trendy mobiltelefoner som trekker opp for de to nordiske selskapene. Men økt salg fører til økende etterspørselen etter utbygging av kapasitet i mobilnett, noe de to selskapene også tjener godt på.

Men hvor stor andel mobiltelefonsalget utgjør av de to selskapenes totale salg varierer sterkt. For mens terminalene bare utgjør 30 prosent av Ericssons salg, utgjør de hele 65 prosent av Nokias salg.

Ifølge andre tall som Bloomberg har hentet fra flere analytikere har Nokia slafset i seg nye sju prosent av det globale mobiltelefonmarkedet og øker fra 23 til 30 prosent, mens Motorola ligger på stedet hvil med 20 prosent. Ericsson har derimot tapt tre prosentenheter og ligger på 12 prosent markedsandel.

Til toppen