Forventer sterk vekst i forretningsløsninger

IT-sjefer i store norske virksomheter har budsjett til å investere i en BI-løsning i år, viser ferske tall.

IT-sjefer i store norske virksomheter har budsjett til å investere i en BI-løsning i år, viser ferske tall.

Investeringsplanene framkommer i en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført blant IT-sjefene i landets største virksomheter, på vegne av IT-selskapet SAS Institute.

Et tilfeldig utvalg på 100 IT-sjefer i Norges 1000 største virksomheter er intervjuet om deres syn på egne rapporteringssystemer og behovet for løsninger for virksomhetsstyring og beslutningsstøtte (business intelligence).

35 prosent av IT-sjefene i store norske virksomheter har budsjett til å investere i en BI-løsning i år; 36 prosent vil gjøre det samme i 2006.

- Vi merker den økte etterspørselen og en modning i markedet. Etter flere år med fokus på og investeringer i ERP-system, er det naturlig med økt behov for løsninger for virksomhetsstyring og beslutningsstøtte, sier Gunilla Resare, markedsdirektør i SAS Institute.

Gallup-undersøkelsen viser at nærmere 70 prosent av Norges største virksomheter ikke har skaffet en BI-løsning. Det antas å være et stort udekket behov og det forventes derfor større etterspørsel i årene fremover. Rapporter fra uavhengige analysebyrå, som IDC, bekrefter dette.

Det økte behovet kan blant annet knyttes til stadig strengere regulatoriske krav fra myndighetene, som legger føringer på lagring og tilgjengelighet av informasjon, som for eksempel anti-hvitvaskingsloven.

Det er fremdeles mye manuelt arbeid knyttet til uthenting av rapporter. Gallup-undersøkelsen viser at IT-avdelingen er involvert i 76 prosent av arbeidet med å skaffe og ta ut rapporter som ledelsen etterspør.

Til toppen