Forvirrende mange alternativer innen mobilitet

Det hemmer potensielle kunder at leverandører tilbyr for mange alternativer innen mobilitet, mener IDC.

Det hemmer potensielle kunder at leverandører tilbyr for mange alternativer innen mobilitet, mener IDC.

Mobilitet er et stadig tilbakevendende tema for bedrifter som ønsker å gi sine bevegelige medarbeidere så effektive arbeidsredskap som mulig. De nordiske landene, med sin høye bruk av mobiltelefoner og bærbare PC-er, er et fruktbart terreng for leverandører som tilbyr nye og kreative løsninger.

En ny rapport fra IDC, Nordic Enterprise Survey, 2003: Mobility — A New Vendor Opportunity, analyserer forholdet mellom kunder og leverandører i denne løfterike nisjen. Den bygger på en undersøkelse av 400 IT-ansvarlige i de nordiske landene.

Undersøkelsen viser stor interesse for mobilitet. Samtidig er det skjær i sjøen, og andelen som antar at de vil ta i bruk mobilitetsløsninger basert på WLAN eller GPRS innen de kommende tolv månedene, er bare 13 prosent.

IDC peker på at mobilitetsløsninger tilbys med et stort antall alternative teknologier.

– Etter vårt syn virker de mange valgmulighetene forvirrende. Vi tror de bidrar til å sinke markedet, sier sjefskonsulent Mette Ahorlu i en pressemelding. – Vi tror det er viktig at leverandørene sorterer dette, og bidrar til å bygge sunne forretningsmessige løsninger.

Hun mener at leverandører som vet når hvilke løsninger skal brukes, og hvor, har store vekstmuligheter.

Et annet viktig poeng i undersøkelsen, er at kundene ikke lenger ser seg blinde på prisnivået på grunnleggende telekom-tjenester, men er stadig mer opptatt av hvordan nye tjenester kan brukes til å fremme forretningen og øke effektiviteten i bedriften. Mobilitet er et tema på ledernivå, mener IDC.

Til toppen