Forvirrende mange alternativer innen mobilitet

Det hemmer potensielle kunder at leverandører tilbyr for mange alternativer innen mobilitet, mener IDC.

Mobilitet er et stadig tilbakevendende tema for bedrifter som ønsker å gi sine bevegelige medarbeidere så effektive arbeidsredskap som mulig. De nordiske landene, med sin høye bruk av mobiltelefoner og bærbare PC-er, er et fruktbart terreng for leverandører som tilbyr nye og kreative løsninger.

En ny rapport fra IDC, Nordic Enterprise Survey, 2003: Mobility — A New Vendor Opportunity, analyserer forholdet mellom kunder og leverandører i denne løfterike nisjen. Den bygger på en undersøkelse av 400 IT-ansvarlige i de nordiske landene.

Undersøkelsen viser stor interesse for mobilitet. Samtidig er det skjær i sjøen, og andelen som antar at de vil ta i bruk mobilitetsløsninger basert på WLAN eller GPRS innen de kommende tolv månedene, er bare 13 prosent.

IDC peker på at mobilitetsløsninger tilbys med et stort antall alternative teknologier.

– Etter vårt syn virker de mange valgmulighetene forvirrende. Vi tror de bidrar til å sinke markedet, sier sjefskonsulent Mette Ahorlu i en pressemelding. – Vi tror det er viktig at leverandørene sorterer dette, og bidrar til å bygge sunne forretningsmessige løsninger.

Hun mener at leverandører som vet når hvilke løsninger skal brukes, og hvor, har store vekstmuligheter.

Et annet viktig poeng i undersøkelsen, er at kundene ikke lenger ser seg blinde på prisnivået på grunnleggende telekom-tjenester, men er stadig mer opptatt av hvordan nye tjenester kan brukes til å fremme forretningen og øke effektiviteten i bedriften. Mobilitet er et tema på ledernivå, mener IDC.

Til toppen