Forvirring rundt Star Wars-kopier

Endel av informasjonen som har kommet fram om kopiene av Star Wars: The Phantom Menace som distribueres på Internett, har vært noe misvisende.

Endel av informasjonen som har kommet fram om kopiene av Star Wars: The Phantom Menace som distribueres på Internett, har vært noe misvisende.

digi.no skrev i forrige uke om at en kopi av Star Wars Episode 1: The Phantom Menace var blitt stjålet fra en kinosal i USA. Det er ikke kopier av denne som nå er tilgjengelige på Internett. Derimot har minst to personer gjort hvert sitt opptak av filmen mens den er blitt avspilt i et kinolokale.

De to utgavene digi.no kjenner til, er svært forskjellige når det gjelder kvalitet. Den såkalte Euro-utgaven er tatt opp fra salen med et antakelig rimelig, håndholdt kamera ("cammed" på piratkopi-språket). Lyden i denne utgaven skal være heller dårlig.

Den andre utgaven, EvilISO, er derimot av betydelig bedre kvalitet. Denne skal ha blitt tatt opp ved hjelp av et profesjonelt kamera fra prosjektør-rommet mens kameraet har vært koblet direkte til lydanlegget (Telesynced).

Nøyaktig hvor store disse filene er, har vi ikke fått klarlagt, men de får hver for seg plass på to CD-er. Mye tyder på at hver utgave er på drøye én gigabyte.

Tilgjengeligheten til disse filmene er ganske stor, men viljen til å tilby filmene er begrenset. De fleste vil ikke gi bort så store filer uten å få noe igjen for det. Da gjelder det i tilfelle å ha gode overtalelsesevner. Slike "forhandlinger" foregår for tiden på IRC-kanaler (Internet Relay Chat) hvor det til daglig utveksles piratkopiert programvare.

Kilder i dette miljøet forteller til digi.no at filmen som ble stjålet fra den amerikanske kinoen, nå er kommet til rette uten at det er blitt laget kopier av den.

NB! Illustrasjonsbildene i denne artikkelen er ikke tatt fra noen piratkopiert utgave av filmen, men fra trailere som lovlig distribueres på Internett.

Til toppen