Forvirring rundt USB 2.0-hastighet

Selv om du har et produkt som støtter USB 2.0, er det ikke gitt at det støtter datarater som er høyere enn ordinære USB 1.1.

Selv om du har et produkt som støtter USB 2.0, er det ikke gitt at det støtter datarater som er høyere enn ordinære USB 1.1.

Det har vist seg å være stor forvirring rundt hva som omfattes av USB 2.0. USB Implementers Forum har derfor sett behovet for å kommet med en presisering.

    Les også:

Saken er nemlig den at USB-IF i desember i fjor døpte om USB 1.1, som foreløpig er den mest utbredte utgaven av USB, til USB 2.0. Samtidig beholdt det som til da het USB 2.0, det samme navnet.

Ifølge Bangkok Post førte dette at blant annet Sony og Toshiba solgte bærbare PCer merket med USB 2.0, men som egentlig bare støttet det som tidligere het USB 1.1. Mange periferienheter ble også solgt, merket på denne måten.

Det mange ikke har fått med seg, er at USB 2.0 fanger opp alle de tre overføringshastighetene som finnes for USB - low (1,5 Mb/s), full (12 Mb/s) og high (480 Mb/s). Men de fleste har tolket USB 2.0 som det samme som Hi-Speed USB – noe som altså ikke er tilfellet.

For å gjøre det mulig for forbrukerne å skille mellom de ulike versjonene, har USB Implementers Forum utstedt to logoer – én for Hi-Speed-utgaven og én for de to andre hastighetene (se over til høyre). Esken til produkter med USB-støtte skal merkes med én av disse logoene.

Til toppen