Foss kaster strengere regler for hjemme-PC

Fem dager fikk de nye skattereglene for hjemme-PC stå, før Per Kristian Foss snudde dem tilbake.

Fem dager fikk de nye skattereglene for hjemme-PC stå, før Per Kristian Foss snudde dem tilbake.

En av de første tingene Per Kristian Foss gjorde etter å ha satt seg ned på sitt nye finansministerkontor var å rive istykker et vedtak Karl Eirik Schjøtt-Pedersen gjorde på en av sine siste arbeidsdager. Da endret han reglene på skattefritak for hjemme-PC. Vedtaket ville ikke hatt de store konsekvensene for hver enkelt bruker, men bedriftene måtte gjøre en del papirarbeid, skrev digi.no etter å ha intervjuet to ledere i departementet. Les: Hjemme-PC-ordninger endres, avsluttes ikke

Nå er de tidligere reglene for hjemme-PC på plass igjen. Les: Sjekkliste for ordninger med hjemme-PC

Men det kan virke som Foss hevder at Arbeiderpartiet fjernet skattefritaket helt og at han nå påtar seg æren for å ha gjeninnført det - noe som ikke stemmer.

-- Vi har sett at ordningen med lønnstrekk for hjemme-PC har bidratt til å bygge opp IT-kompetansen hos de yrkesaktive, og ønsker derfor å videreføre skattefritaket, sier finansminister Per-Kristian Foss. Vi vil samtidig sørge for den formelle forankring av fritaket i regelverket, og den budsjettmessige inndekningen av det.

I et brev av 16. oktober 2001 til Skattedirektoratet ba Finansdepartementet om at praksisen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av ansattes hjemme-PC skulle stanses. Ansatte som skulle ha hjemme-PC måtte ned i lønn for å leve opp til de nye reglene. De fleste ville bare tape noen hundrelapper fordi man ikke ville få feriepenger og pensjonsrettigheter på PC-skattekuttet.

Departementet vil nå vurdere behovet for en varig og mer formell regelfesting av dette fritaket, og den nærmere avgrensningen av det for å sette et endelig punktum for debatten om regelendring.

Til toppen