JUSS OG SAMFUNN

Foss nekter nettaviser å legge ut skattelister

I 2004 vil finansminister Per Kristian Foss forby nettavisene å offentliggjøre skattelistene.

3. okt. 2003 - 10:52

Finansdepartementet har i høst hatt et notat ute på høring om offentliggjøring av skattelister på Internett. Notatet forespeiler et lovforslag med store innstramninger i publiseringen av skattelister.

De siste årene har det vært fritt fram for massedistribusjon av skattelistene, med frisøk på en rekke personopplysninger. Personvernorganet Datatilsynet har reagert på dette og villet stramme inn online-tilgjengeligheten. Tilsynet har fått støtte av Skattedirektoratet og en gruppe stortingspolitikere med Frp i spissen.

Finansdepartementet frykter at kriminelle vil kunne utnytte sammenstilling av informasjon.

- Det er spesielt dette med gateadresser og personopplysnings-koplinger som gjør det enkelt å sammenstille informasjonen. Blant annet VG har hatt oppslag om kriminelle som har utnyttet disse online-mulighetene, sier informasjonskonsulent Anders Lande i Finansdepartementet til Propaganda.

- Men det er jo uansett mulig for forbrytere å sammenstille slik informasjon?

- Ja, men vi vil ikke servere denne informasjonen på sølvfat lenger, sier Lande.

Fredag 10. oktober legges skattelistene for 2002 ut på nettet. Går lovforslaget gjennom blir det siste gang nettavisene får lov til å skaffe seg gratistrafikk og yte førstehånds skatteservice for leserne.

På grunn av den sene høringsfristen (september) har ikke departementet fått tid til å fremme et lovforslag for 2003, det vil skje i løpet av vinteren. Forslaget kommer uansett ikke til å inkludere et tilbakeskritt til gammel praksis der skattelistene kun var tilgjengeleige i papirutgaver på likningskontoret.

Forslaget vil innebære betydelige restriksjoner fra 2004:

  • Det skal ikke være tillatt for andre enn skatteetaten å publisere skattelistene fritt på Internett.
  • Hele eller deler av skattelisten vil bli utlevert kun overfor finansinstitusjoner, kredittopplysningsforetak og andre med konsesjon fra Datatilsynet
  • Ordningen med masseutlevering til bruk i markedsføringsvirksomhet o.l. opphører (næringslivet må ha konsesjon)
  • Utlevering av skattelisten skal skje på vilkår av at opplysninger om fødselsdag og -måned, skatteklasse samt gateadresse ikke offentliggjøres.
  • Utlegging av skattelister på nettet skal bare skje i den tre ukers-perioden papirlistene også er lagt ut på ligningskontorene.

De to siste punktene gjelder imidlertid allerede fra i høst. Det innbærer at nettavisene allerede fra den 10. oktober bare kan tilby listene i tre uker, og med begrensede personopplysninger om hver skatteyter.

Utenom utleggingsperioden på tre uker må mediene henvende seg til ligningsmyndighetene for å få skattelisteopplysninger om enkelte

skatteytere.

I høringsnotatet som ble sendt ut i juni, skriver Finansdepartementet følgende: "Ved vurderingen har departementet først og fremst lagt vekt på at de kontrollformål som begrunner offentliggjøringen tilsier at myndighetene bør sikre seg mer direkte kontroll med hvordan slik publisering skjer."

Og videre:

"Etter departementets oppfatning er muligheten for søk på skatteetatens hjemmesider tilstrekkelig for at pressen skal kunne bidra til å realisere de kontrollformål som begrunner ordningen."

Her kan du lese hele høringsnotatet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.