Foss vurderer å forby skattelister online

Finansminister Per- Kristian Foss vurderer en lovendring som vil forby publisering av skattelister på nett.

Finansminister Per- Kristian Foss vurderer en lovendring som vil forby publisering av skattelister på nett.

Ifølge Dagens Næringsliv er Finansdepartementet bekymret for massespredning av skattelister på Internett.

- Denne utleggingen på Internett har gitt offentliggjøringen av skattelistene en helt annen kraft enn før, sier statssekretær Øystein Børmer til DN. Han viser til at mulighetene til å sammenstille informasjon på internett fra skattelister og andre kilder gir kriminelle en del muligheter de ikke hadde før, samtidig kan kommersielle aktører bruke listene til å kartlegge befolkningen og plukke ut grupper for målrettet markedsføring.

Departementet vurderer derfor nå en lovendring som vil medføre et forbud mot offentliggjøring av skattelister online.


Til toppen