JUSS OG SAMFUNN

FOST drev ikke ulovlig overvåkning

Statsadvokaten renvasker Forsvarets sikkerhets­tjeneste.

Statsadvokaten henlegger saken mot Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST), som har vært siktet for å lese e-postene til Slottet og Justisdepartementet.

Både Forsvaret og departementet er lettet over avgjørelsen.

Statsadvokat Petter Mandt kunngjorde fredag at han innstiller på å henlegge FOST-saken.

– Etterforskningen har hatt som formål å avdekke hvilke faktiske muligheter Forsvarets sikkerhetstjeneste har hatt til å skaffe seg adgang til data som overføres ved elektroniske hjelpemidler. Etter en konkret vurdering besluttet Det nasjonale statsadvokatembetet å henlegge saken idet intet straffbart forhold ble ansett bevist, skriver Mandt i kunngjørelsen.

- Oppreisning

Forsvarssjef Harald Sunde er tilfreds og sier at henleggelsen underbygger tilliten til Forsvarets sikkerhetsorganisasjon.

– Våre mannskaper har i den siste perioden vært igjennom en vanskelig prosess. Det er mitt mål og bygge opp tilliten til organisasjonen slik at den igjen fremstår med det bildet den fortjener. Statsadvokatens utvetydige konklusjon er således et skritt i den retning og ikke minst en oppreisning for vårt personell, sier Sunde i en pressemelding.

Departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet er også glad for henleggelsen.

– Vi er lettet over at statsadvokaten har konkludert med at verken FOST eller de ansatte har gjort noe ulovlig. FOST er svært viktig for sikkerheten til Forsvarets personell, informasjon og infrastruktur. FOST er derfor avhengig av tillit og troverdighet både internt i Forsvaret og samfunnet for øvrig, sier departementsråden.

Kripos gjorde beslag på avdelingene på Jørstadmoen og Kolsås da saken ble kjent i vår.

Det er ikke kjent hva innstillingen fra Kripos var, etter seks måneders etterforskning. Kripos kan påklage statsadvokatens beslutning til Riksadvokaten.

FOST har ansvaret for å forebygge sikkerhetstrusler mot Forsvaret og skal ikke operere eksternt. Det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som har som oppgave å overvåke nasjonens sikkerhet.

FOST-sjef Geir Gade uttalte denne uken at han ikke visste at Slottet og Justisdepartementets nettverk sto under deres overvåking.

– Som sjef for FOST var jeg på dette tidspunktet ikke kjent med at brukere utenfor Forsvaret benyttet seg av Forsvarets internettportal. Dette var avtaler som var inngått mellom Forsvarets logistikkorganisasjon/IKT og disse brukerne, uten at vi var orientert om dette, uttalte Gade.

Mye tyder på at en ny instruks til FOST trer i kraft allerede rett over nyttår. Det kan ligge an til at tjenesten får innskrenkede fullmakter og begrenset adgang til å gå inn i detaljene i nettrafikken over Forsvarets linjer.

Krever krystallklare grensesnitt

Et forslag er på høring med frist 5. januar.

– Forsvarets virksomhet i et Freds-Norge må sørge for at det finnes krystallklare grensesnitt opp mot våre samarbeidspartnere, så som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet (POD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten (ETJ). Dette er nødvendig for vårt samarbeid og for at befolkningen er trygge på hva vi driver med og at de har tillit til vår virksomhet, sier forsvarssjefen om den nye instruksen

FOST skal også fjerne 18 årsverk, en femdel av staben.

Forsvarsdepartementet understreker at arbeidet med ny instruks og retningslinjer for FOST ikke påvirkes av etterforskningen.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.