Fotonikk flyttes fra laben til fabrikken

IBM skal bruke lys til å overføre data mellom brikkene i datamaskiner.

Fotonikk flyttes fra laben til fabrikken
IBMs teknologi for å produsere brikker hvor elektriske og optiske komponenter er integrert i den samme silisiumbiten, begynner å bli klar for kommersialisering. Bilde: IBM

Etter ti år med forskning opplyser IBM nå at selskapet er klare til å sette dets nanofotonikk-teknologi i kommersiell produksjon. Teknologien går ut på å lage silisiumbaserte brikker som kan sørge for at data overføres mellom brikker i servere, datasentra eller superdatamaskiner ved hjelp av lys. Dette skal sikre langt raskere overføring av dataene enn ved bruk av elektronisk overføring. IBM mener at teknologien vil kunne få stor betydning innen «big data».

Kunngjøringen kommer etter at selskapet har oppnådd et betydelig gjennombrudd. For første gang har man ved hjelp av prosessteknologi mindre enn 100 nanometer greid å integrere ulike optiske komponenter side ved side med elektriske kretser på en enkelt silisiumbrikke.

IBM opplyser at selskapet ved å legge til noen få prosesseringsmoduler i en 90 nanometers CMOS-produksjonslinje, kan komponenter som WDM-er (Wavelength Division Multiplexer), modulatorer og detektorer integreres ved side av elektriske CMOS-kretser.

Resultatet av dette er optiske kommunikasjonstransceivere bestående av bare én brikke kan produseres ved tradisjonelle halvlederfabrikker.

Tverrsnitt av en silisiumbasert nanofotonikk-brikke fra IBM hvor elektriske (gult) og optiske (blått) kretser kombineres.
Tverrsnitt av en silisiumbasert nanofotonikk-brikke fra IBM hvor elektriske (gult) og optiske (blått) kretser kombineres. Bilde: IBM

IBM har demonstrert transceivere som oppnår datarater på mer enn 25 gigabit per sekund per kanal. De kompakte WDM-enhetene gjør det mulig å sende flere slike parallelle datastrømmer inn i en enkelt fiberkabel.

IBM skal presentere en forskningsartikkel om gjennombruddet under 2012 IEEE International Electron Devices Meeting som arrangeres i San Francisco denne uken.

    Les også: