FoU-senter for elektronisk pasientjournal til NTNU

Programstyret for Forskningsrådets program IKT i medisin og helsetjeneste har besluttet å etablere et forsknings- og utviklingssenter for elektronisk pasientjournal ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Programstyret for Forskningsrådets program IKT i medisin og helsetjeneste har besluttet å etablere et forsknings- og utviklingssenter for elektronisk pasientjournal ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Programstyret mener at elektronisk pasientjournal er den største utfordringen som helsevesenet står overfor i forbindelse med utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i helsevesenet.

NTNU får fem millioner kroner årlig til satsingen i inntil fem år, med en evaluering etter tre år. Hovedutfordringen for det nye senteret blir å etablere seg som et tillitvekkende kunnskapsmiljø som skal bidra til en bedre og mer effektiv helsetjeneste i samarbeid med de fem regionale helseforetakene og relevante fag- og forskningsmiljøer, opplyser Forskningsrådet i en pressemelding.

Programstyret mottok søknader fra tre av de fire universitetene som ble invitert til å søke.

Forskningsprogrammet IKT i medisin og helsetjeneste har som mål å fremskaffe kunnskap om hvordan medisinsk kompetanse og teknologiske muligheter kan gi grunnlag for bedre pasientbehandling, forskning og fag- og organisasjonsutvikling.

Til toppen