Fra 0 til 226 millioner på tre år

97-resultatet for Tandberg Television bekrefter at selskapet vokser sterkt i digital-TV. Selv om omsetningsveksten totalt sett ikke er mye å skryte av, har omsetningen av produkter for digital-TV økt fra 0 i 1994 til 226 millioner kroner i 1997.

97-resultatet for Tandberg Television bekrefter at selskapet vokser sterkt i digital-TV. Selv om omsetningsveksten totalt sett ikke er mye å skryte av, har omsetningen av produkter for digital-TV økt fra 0 i 1994 til 226 millioner kroner i 1997.

Tandberg Television omsatte for 233,9 millioner kroner i 1997 mot 197,5 millioner i 1996, hvilket er en vekst på 18,4 prosent. Under denne veksten ligger en vekst i digital-TV på 46 prosent. Resultatet etter skatt ble 59,1 millioner mot 48,5 millioner kroner i 1996 . Selskapet har opprettholdt en resultatmargin (res. e.finans) på imponerende 25 prosent.

Den største nyheten fra Tandberg Television er at selskapet etablerer et kontor i Storbritannia, rett utenfor London. Bakgrunnen for etableringen er en rekrutteringskampanje selskapet kjørt via Daily Telegraph i september 1997. Responsen var meget god, med flere meget sterke søkere på salg og ikke minst installasjon og utvikling. Flere av de beste søkerne ønsket imidlertid å bli boende i Storbritannia. Tandberg Television har dermed benyttet anledningen til å sette opp et kontor som også vil ha som funksjon å tiltrekke flere ansatte til selskapet.

Tandberg Television økte bemanningen med 50 prosent i 1997. Selskapet vurderer fortløpende om man ønsker å etablere flere kontorer ute. I Frankrike har Divicom et kontor. Det er mulig at Tandberg Television vil være interessert i å se nærmere på dette kontoret. Selskapet holder fast ved strategien om ikke å spre seg for bredt.

- Å spre seg i alle verden land er ikke vår strategi. Nå ser vi at markedene beveger litt på seg. Da kan vi ikke gjøre alt alene, men vi vil ikke drive imperiebygging, forklarer finansdirektør Jan Bjørnsrud.

Selskapet står også fast på at man prioriterer en-til-en relasjoner i salg av selskapets produkter. I løpet av et par år ser man imidlertid for seg at det kan være aktuelt med distribusjonsavtaler på enkelte av selskapets produkter. Dette vil ikke være aktuelt før de ulike kabeloperatørene er kommet så langt at de vil satse på flere head-ends i nettene. Det fordrer et mer modent marked enn det vi ser i dag.

Selskapet har i løpet av 1997 etablert og videreutviklet distributører i 21 ulike land, hvilket er mer enn markedet er informert om tidligere.

Tabell. Resultat 1997, alle tall i millioner.

1997 1996
Omsetning 233,9 197,5
Driftsresultat 53,6 46,3
Resultat etter finans 59,1 48,5
Til toppen