Fra eier til leier

Som ledd i sin omorganisering selger Tandberg Data selskapets bygg i Kjelsåsveien 161 for NOK 95 millioner og leier det tilbake i elleve år med rett til fem pluss fem års forlengelse.

Som ledd i sin omorganisering selger Tandberg Data selskapets bygg i Kjelsåsveien 161 for NOK 95 millioner og leier det tilbake i elleve år med rett til fem pluss fem års forlengelse.

Tandberg Data (TAD) er midt i en omstrukturering som har til hensikt å skape fokus rundt selskapets kjernevirksomhet, datalagring. I denne sammenheng har selskapet solgt sitt bygg i Kjelsåsveien 161 for NOK 95 millioner. TAD har samtidig inngått en elleve års leieavtale med rett til fem pluss fem års forlengelse.

Salget gir en regnskapsmessig gevinst før skatt på rundt NOK 50 millioner som inntektsføres i '96. TAD anslår at de samlede kostnader knyttet til omstruktureringen og garantiansvar vil beløpe seg til NOK 30 millioner som blir kostnadsført i '96.

Til toppen