Fra flyplass til fyrtårn

I fravær av Bendik Rugaas, forsvarte i dag barne- og familieminister Sylvia Brustad sammenhengen mellom regjeringens distriktspolitikk og satsingen på et IT-senter på Fornebu. - Fornebu skal bli et IT-fyrtårn, og gi ringvirkninger for hele landet, sa Brustad.

I fravær av Bendik Rugaas, forsvarte i dag barne- og familieminister Sylvia Brustad sammenhengen mellom regjeringens distriktspolitikk og satsingen på et IT-senter på Fornebu. - Fornebu skal bli et IT-fyrtårn, og gi ringvirkninger for hele landet, sa Brustad.

Metaforene haglet når Sylvia Brustad forsvarte regjeringens IT-satsing på Fornebu under dagens spørretime i Stortinget. Brustad så ingen konflikt mellom Fornebu-satsingen og regjeringens prioritering av IT-miljøet i distriktene.

- Veksten på Fornebu skal gi knoppskyting i distriktene, sa Brustad og forklarte at Fornebu skal bygges rundt samme tanke som Silicon Valley i USA.

- Fornebu skal bli et fyrtårn som skal sette Norge på det internasjonale IT-kartet. Distriktene vil også nyte godt av dette, sa Brustad og la til at satsingen på Fornebu mer må ses på som ett element i samspillet mellom distriktene og de mer sentrale områdene.

- Fornebu-prosjektet vil ikke føre til at IT-industrien flytter fra distriktene, men snarere at distriktsaktivitetene får et løft. Dette er en tendens som har vist seg i Trondheim, der NTNU og Sintef har sørget for en generell vekst for næringen i hele distriktet, sa Brustad.

Stortingsrepresentant Jorunn Hagelin fra SV, som stilte spørsmålet til Brustad, hadde ingen innvendinger mot Brustads svar. Isteden fjernet hun seg noe fra kjerneproblemstillingen og ba om en redegjørelse for regjeringens løsning på den akutte mangelen på IT- personell. Brustad ville ikke uttale seg om detaljer rundt dette spørsmålet.

- Jeg tar meg vanligvis ikke av denne type spørsmål. Det eneste jeg kan si er at er rom for omstruktureringer i regjeringens opplegg, sa Brustad til slutt.

Til toppen