Fra IBM pc til Digital nc

På Oracle Open World-utstillingen i Tokyo, har Digital vist sin nc (network computer) og gjort designet åpent tilgjengelig.

På Oracle Open World-utstillingen i Tokyo, har Digital vist sin nc (network computer) og gjort designet åpent tilgjengelig.

Intel SA-1100 StrongARM, laveffektprosessor fra Intel.
Intel SA-1100 StrongARM. Foto: Intel

Digitals direktør for Internett-apparater Mark Foster sier til nyhetstjenesten Newsbytes at man håper en gjentakelse av IBMs suksess da pc-designet ble gjort tilgjengelig for andre leverandører tidlig på 1980-tallet.

– Dette er nc-verdenens "IBM PC", sa Foster. – Vi vil gjøre designet åpent for å skape et marked.

Designet er offentlig tilgjengelig under betegnelsen Network Appliance Reference Design.

Digitals nc er bygget rundt selskapets versjon av RISC-prosessoren StrongARM, en rimelig brikke med en klokkefrekvens på 233 MHz. Nc-en har ingen disk, slik at oppstart-rutinen henter informasjon fra et statisk minne på 512 kB. Vanlig minne kan veksle fra 4 til 64 MB synkron dynamisk RAM, en type som er noe raskere enn det som vanligvis brukes i pc-er. (Begrepene "statisk" og "dynamisk" viser til minnekretsenes avhengighet av elektrisk spenning. Statisk minne oppbevarer data uten elektrisk spenning. Informasjon i dynamisk minne slettes straks spenningen slås av.)

Prosessoren Digital SA-110 StrongARM
Prosessoren Digital SA-110 StrongARM.

Applikasjoner og annen informasjon kan oppbevares på ROM-kort, et PC-kort utviklet spesielt for nc. Digitals design tillater både PCI-buss og ISA-buss, samt tilleggsutstyr som nettkort (100Base-T) eller ISDN adaptere. 10Base-T-nettkort er standard på modellen beregnet på næringslivet, mens hjemmeversjonen har modem.

Hjemmebrukerne kan videre glede seg over at Digitals design åpner for ekstern lagring på Zip-drev, som også vil fungere som midlertidig lager (cache) for nedlastede websider. Digital mener at raske nettverk og caching på servere gjør det unødvendig med ekstern lagring på modellene til yrkesbruk.

Avhengig av utstyret, regner Digital med at maskinene kan selges til sluttbruker til mellom 400 og 800 USD, eller fra rundt 3000 til 6000 NOK.

Til toppen