Fra konkurs til palmesus

To av gründerne i Fotball247.com, Roy Nordanger og Clas Hansen, ser ut til å ha lagt Fotball247.com og konkursen i Sports Mail bak seg. Duoen har reist til den idylliske øya Antigua - visstnok for å gjøre forretningsmessig research.

Roy Nordangerog Clas Hansen, to av gründerne av fotball247.com-eieren Sports Mail AS, er for tiden på reise på de vestindiske øyer, nærmere bestemt Antigua.

Ulike kilder påstår overfor digitoday at de to gründerne for tiden utreder mulighetene for å sette opp et "betting-selskap" utenfor Norges grenser.

Gründerne avviser imidlertid disse påstandene overfor digitoday.no:

- Dette er helt ukjent for oss, svarer Roy Nordanger og forteller at han ringer fra Antigua.

Antigua har romslige regler både hva gjelder betting (tippetjenester) og skattemessige lover. Småstater i dette området lever godt på å være hjem for forretningskonsepter som i andre land befinner seg i en gråsone i forhold til nasjonale lover og regler.

Både Nordanger og Hansen var i ledelsen av Sports Mail AS, som sto bak fotballtjenesten Fotball247.com - et selskap som gikk dundrende konkurs for en måned siden, og som kan regnes som en av den største dotcom-konkursene i Norge.

Etter konkursen er det bobestyrer Jostein Nordbø som har tatt over jobben med få restene av selskapet solgt. Siden gründerne mener at domenet fotball247.com ikke tilhørte selskapet, men en tredjeperson (Clas Hansen), så har dette vært en særdeles vanskelig jobb.

Fotball247.com har etter massive reklamefremstøt blitt en velkjent nyhetstjeneste i Norge. Det er dette merkenavnet en eventuell interessent til boet vil betale for. Men i et brev til de ansatte skriver tidligere styreformann Kjell Haarr at "vi ikke vil tviholde på domenene".

Dette bekrefter Haarr overfor digitoday.no men han vil ikke gå mer i detalj om den saken.

Etter hva digitoday.no forstår er det nå tre aktører som er interessert i Fotball247.com, men hvem det er snakk om har det ikke lykkes digitoday.no å få brakt på det rene.

Det som er klart, skriver Kjell Haarr i mailen til de ansatte, er at Roy Nordanger og Clas Hansen ikke kommer til å fortsette i selskapet videre, rent utenom det Haarr kaller "kompetanseoverføring."

Haarr bekrefter at Nordanger og Hansen er i utlandet, men vil ikke bekrefte at de er i USA eller i en eller annen stat med bekvemme regler.

- Det går mange fly fra Gardermoen, sier Haarr til digitoday.no.

Haarr forklarer at de to tidligere gründerne er ute for å gjøre research på nye forretninger.

Til toppen