Fra minus til pluss for Alcatel

Alcatel STK økte resultatet før skatt til 20 millioner kroner første kvartal, som er en betydelig forbedring fra underskuddet på 27 millioner samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene i Alcatel STK økte i første kvartal til 883 millioner kroner, opp ti prosent fra 797 millioner kroner året før.

Det bedrede resultatet skyldes at man har ryddet opp i fjorårets problemer innenfor kabel-området. I år gir det seg utslag i økte driftsinntekter på mer enn 33 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor

Selskapets løpende operative drift har en resultatforbedring på 35 millioner kroner til et minus på et par millioner kroner.

Tross det forbedrede resultatet skriver konsernsjef Lasse Boger i kvartalsrapporten at Alcatel STK arbeider i markeder preget av raske omstillinger og nye krav til løsninger og teknologi, som gjør at utsiktene for år 2000 "må betraktes som meget usikre".

Til toppen