Fra NETnet til LDI

Erik Hallberg slutter som administrerende direktør i NETNet International for å gå over i en ny stilling i Long Distance International (LDI) i forbindelse med at NETNet innfusjoneres i LDI.

Avtalen mellom Netnet og LDI ble offentliggjort 1. oktober i fjor og har etablert en større teleoperatør med 25.000 bedrifts- og 65.000 mobilkunder i Europa og 250.000 privatkunder i USA. Selskapet har interconnect-avtaler i syv land og virksomhet i elleve land (USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Sverige, Norge, Tyskland, Østerrike, Hellas og Sveits).

Det nye selskapet planlegger børsnotering ved NASDAQ til høsten.

De to selskapene hadde første halvår 1998 en sammenlagt inntekt på 46 millioner dollar og et samlet driftsunderskudd på 43 millioner dollar. For hele 1998 er det anslått en samlet inntekt på 120 millioner dollar.

Til toppen