Fra Nocom til Bull

Bull rekrutterer seks nye nøkkelpersoner; alle sammen fra Nocom.

Bull er på offensiven og rekrutterer for å styrke salg og markedsføring. Divisjonen for konsulenttjenester styrkes med høy kompetanse innenfor Internett-teknologi.

- Vi ønsker å synliggjøre Bulls produkter og kompetanse på en bedre måte, og vi er spesielt interessert i å vise Bulls styrke på åpne løsninger og Internett - uttaler selskapets administrerende direktør Kjell Rusti.

Fra 1. januar 1999 går følgende Nocom-ansatte over til Bull:

Trygve Solem er ansatt som divisjonsdirektør for divisjon Infrastruktur i Bull. Divisjonen har ansvar for salg av Unix- og NT-servere, PC-er og programvare. Solem kommer fra stillingen som administrerende direktør i Nocom AS.

Thomas Hagelid ansettes som markedssjef i Bull. Hagelid kommer fra stillingen som markedssjef i Nocom AS.

Både Hagelid og Solem har jobbet i Nocom siden 1996, og målet deres da, var å ta Nocom videre fra kun å drive med distribusjon av programvareprodukter, til å bli en systemintegratør og drive tjenestevirksomhet.

Hagelid sier til digi.no at selskapet ble mer sårbart i forbindelse med Nocom ABs introduksjon på Stockholmsbørsen i november i fjor, og i den forbindelse også bestemte seg for at Nocom i Norge skulle tilbake til satsingen på programvaredistribusjon (VAD).

Hagelund har all respekt for denne avgjørelsen, men "det ble ikke riktig", hverken for ham eller Solem, å fortsette i selskapet.

Tom Nordal Jensen ansettes som ny avdelingsleder for en ny Internett-avdeling i divisjon Integration Services. Avdelingen besitter meget høy kompetanse innen web-teknologi, og vil tilføre Bulls kunder betydelig kunnskap om oppbygging av Internett, intranett og ekstranett. Den nye avdelingen vil også arbeide med nye elektroniske markedsplasser. Nordal Jensen kommer fra stillingen som konsulent-sjef i Nocom.

Nordal Jensen har også med seg tre dyktige konsulenter fra Nocom; Thomas Aardahl Hansen, Rune Berg og Erik Rosenlund.

Nocom kommer ikke umiddelbart til å erstatte disse stillingene. Per Øivind Gustavsen, tidligere controller, har tatt over som daglig leder i Nocom. Thomas Hagelid forteller at Nocom fortsatt sitter igjen med meget god kompetanse, og et bra konsept. Han legger vekt på at jobbskiftene er positivt for begge selskapene.

Til toppen