Fra refs til jubel over Oslos IT-satsing

Det beste vi har sett av planer i landet, mener IKT-Norge.

Fra refs til jubel over Oslos IT-satsing
Oslo får rødgrønn regjering. IT-politikken i byrådserklæringen får IKT-Norge til å juble. Bilde: Alexander Ottesen/Wikimedia commons (fotofikling digi.no)

IKT-Norge kan nesten ikke få fullrost den nye byrådserklæringen i Oslo kommune.

Det sittende Høyre-Venstre-Krf-byrådet tapte makten i hovedstaden og må nå overlate styringen til konstellasjonen Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

I dag la den nye byregjeringen fram sitt politiske program for de neste fire årene.

Push

– Det begynner å lukte riktig bra av IT-politikken i byen, mener administrerende direktør Heidi Austlid i bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

Hun hevder at Oslo nå har fått «det meste ambisiøse styringsdokumentet for digitalisering» i landet til nå.

– De tar det hakket lenger med push-tjenester. Ikke bare det kommunen finner det for godt å tilby innbyggerne. Dette gjør at vi nå har høye forventinger til at den nye byrådslederen Raymond Johansen (Ap) leverer på digitaliseringen av tjenester til innbyggerne, sier Austlid.

Flere saker IKT-Norge har kjempet for, har funnet plass i byregjeringserklæringen. Bransjeorganet føler derfor at de har blitt lyttet til.

Ikke one-size-fits-all

Kommunens IT-løsninger bør være personaliserte, og tilpassets den enkelte innbyggers behov og livssituasjon, mener IKT-Norge-sjef Heidi Austlid. Bilde: Espen Zachariassen
«Oslos innbyggere skal få et heldigitalt møte med kommunen, gjennom smartere, mer samordnende og universelt utformede tjenester. Økt produktivitet som følge av digitalisering skal komme innbyggerne til gode. Byrådet er opptatt av å skape et godt fagmiljø og sikre at kommunen blir en attraktivt IKT-arbeidsgiver», heter det i et eget IKT-kapittel i erklæringen fra den nye byregjeringen.

Videre loves det at samtlige innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres. Samt at det er innbyggernes behov som skal være førende i utviklingen.

– Søknad om barnehageplass er et godt eksempel. Tjenestene bør være lagt opp slik «Hei, vi vet at du kommer til å få en unge snart, sånn søker du om fødselspermisjon», og «vi ser at ungen din begynner å nærme seg ett år, her er de fire barnehageplassene som er ledige i strekket mellom der du bor og jobben din». Det må være personaliserte tjenester og ikke «one size fits all», mener Austlid, som leser ut fra byrådserklæringen at Oslos digitaliseringstempo nå øker.

Heidi Austlid har tidligere refset hovedstaden for manglende satsing på IT: – Oslo er digitalt sett helt horribelt

Kidsa får kode

Oslos påtroppende byregjering lover også at «flere digitale tjenester skal tilbys som varslingstjenester gjennom SMS, e-post og applikasjoner, at samtlige etater må tilgjengeliggjøre verdifulle data for viderebruk gjennom IT-direktoratet (Difi) sitt datahotell, samt arbeide for flere åpne trådløse nettverk (WiFi) - i samarbeid med reise- og næringsliv.

IKT-Norge tar det som en seier at 4. klassinger skal få en introduksjon i enkel programmering i samarbeid med ideelle aktører, for eksempel Lær Kidsa Koding. Tilbudet skal bli del av den såkalte aktivitetsskolen (AKS).

– Vi har også forventninger til at Oslo-skolen nå vil kjøpe digitale læremidler til elevene, framfor å kjøpe inn papirbøker, sier Austlid, som da satser på at byrådet går lenger og gjennomfører politikk som ikke er nevnt spesielt i plattformen.

Alle etater i Oslo kommune må dessuten gjøre tilgjengelig verdifulle data i det åpne datahotellet til IT-direktoratet, Difi, noe bransjeorganisasjonen mener åpner for mer innovasjon.

At det også skal etableres næringsfond og startup-fond for gründerbedrifter i Oslo som jobber med omsorgsteknologi, er ikke mindre gledelig,

Selv om Austlid tidligere har refset IT-tilstanden i Oslo kommune, velger hun i dag å gi en liten takk også til det avtroppende byrådet.

– Vi er veldig fornøyd med Ap, MDG og SV i dag, samtidig har det avtroppende byrådet også lagt inn viktige digitale satsinger det siste året. Dersom den nye byrådserklæringen legges på toppen av de prosessene som allerede skjer, ligger det godt til rette for at Oslo kan bli en foregangskommune for digitalisering i offentlig sektor, uttaler Heidi Austlid i en pressemelding.

Avtroppende finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) hadde mandag ikke tid til å svare digi.no til denne saken.

Les også om historisk satsing: Halv IT-milliard til Oslo