Fra ruin til sprek jubilant

Det er ti år siden Vitari oppsto etter konkursen i Itworks.

Fra ruin til sprek jubilant
I Vitari uttrykkes bedriftskulturen i selve navnet til selskapet: «vi tar i». Bilde:

For ti år siden ble norsk IT-bransje rystet av konkursen i Itworks. Bedriften hadde 380 ansatte og 400 millioner kroner i gjeld, og var blitt drevet på kreditorenes regning. Eierne – Telenor og EDB Business Partner – tapte 110 millioner kroner. 100 arbeidsplasser ble berget ved at Ergo Group og Eterra kjøpte biter av havaristen.

    Les også:

31 Itworks-ansatte på Slependen utenfor Oslo arbeidet med å selge regnskapssystemer fra Visma. De gikk sammen om å etablere en ny bedrift, Vitari, for å drive denne delen av Itworks videre. I dag feirer de ti årsjubileum for et ekspansivt selskap.

Asle Sjørbotten har ledet Vitari siden starten i april 2002.
Asle Sjørbotten har ledet Vitari siden starten i april 2002.

Asle Sjørbotten, administrerende direktør i Vitari siden starten, forteller at selskapet omsatte for 13,9 millioner kroner det første driftsåret, 2002, og oppnådde et driftsresultat (EBITDA) på 200 000 kroner. Omsetningen nådde 91,6 millioner kroner i 2010 og 100,5 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet disse årene var henholdsvis 6,3 millioner kroner og 8,2 millioner.

– Vi har klart å levere positive resultater fra første dag samtidig med en fin veksttakt, og i 2011 ble vi kåret til Årets Visma-partner. Det vil si at vi er den største partneren til Visma i Norge. Dette er vi selvsagt veldig godt fornøyd med, sier Sjøbotten.

Han mener en avgjørelse som ble tatt i 2003, om å etablere et franchisesystem for å vokse utenfor Oslo-området, var en viktig årsak til den solide utviklingen.

– Helt fra starten ønsket vi å bli oppfattet som den nære partneren på forretningssystemer, slik at lokalbedriften kunne få hjelp av personer fra bedriftens nærmiljø. Gjennom franchisesystemet er Vitari nå representert 12 steder i landet, fra småsteder som Alta og Kapp (utenfor Gjøvik), til større byer som Bergen og Tromsø. Dermed kommer vi nærmere kundene, samtidig som at de lokale IT-bedriftene kan nyte godt av fordelene ved å tilhøre et større miljø. En uhyre viktig strategisk beslutning, mener Sjørbotten.

I oppstartfasen ble det også avgjort at alle ansatte over tid skulle få tilbud om å bli medeiere. I kjerneselskapet er det i dag 56 ansatte, hvorav 51 er med på eiersiden. Sjørbotten mener medeierskapet sikrer stabilitet i selskapet, og at det smitter over på servicen overfor kundene.

– Alt vi gjør i dag må vi gjøre bedre i morgen, er et mantra i Vitari. Derfor står begreper som «VI-kultur» og det vi kaller «kollektiv intelligens» sentralt hos oss.

Det går jo klart fram av navnet: «vi tar i».

Vitari satser på videre vekst på sørvest- og nordvestlandet, steder der de allerede er representert.

– Den teknologiske utviklingen basert på såkalte «skyløsninger» er spennende. Det vil gi vår spissede satsing på store regnskapsmiljøer/regnskapsbyråer, logistikkintensive bedrifter og serviceutførende bedrifter store muligheter i årene som kommer. De generelle markedsutsikter i vår del av bransjen anser vi også som svært gode, avslutter Sjørbotten.

Les mer om: