Fra SMS til MMS

Det har kommet en ny mediekanal til verden. Denne nye mediakanalen er godt dokumentert og meget omstridt. Noen mener den er død, andre venter på at den skal oppfylle profetier. For å ikke provosere noen med WAP-prat, vil jeg bare omtale den nye mediekanalen som "Mobilt Internett" - da kanskje til andres forargelse.

Det har kommet en ny mediekanal til verden. Denne nye mediakanalen er godt dokumentert og meget omstridt. Noen mener den er død, andre venter på at den skal oppfylle profetier. For å ikke provosere noen med WAP-prat, vil jeg bare omtale den nye mediekanalen som "Mobilt Internett" - da kanskje til andres forargelse.

En vanlig oppfatning, er at "Mobilt Internett" handler om å gjøre Internett tilgjengelig fra en mobiltelefon - dette er ikke tilfelle. Mobilt Internett (MI) vil utvikle seg til en selvstendig mediekanal, med egne bruksområder og som i sitt vesen er forskjellig fra Internett slik vi kjenner det.

MI handler om å kunne aksessere tjenester som utnytter de unike egenskapene ved det mobile nettet. Disse tjenestene er lokasjons-, tids- og fjernbaserte tjenester. Mobilt Internett er i støpeskjeen og har tatt sine første trådløse skritt. I begynnelsen vil det utvikles tjenester for MI som vil slekte på de løsninger vi kjenner fra Internett.

Etter hvert vil det utvikles mer og selvstendige applikasjoner, som er utviklet med utgangspunkt i egenskapene ved Mobilt Internett. Denne "løsrivelsen" fra Internett, vil ikke skje over natten som en revolusjon, men over flere år som en evolusjon.

Det er enkelt å tenke seg tjenester som ikke egner seg for Mobilt Internett. På samme måte som radio og TV i sitt vesen er to forskjellige mediekanaler, så vil også Mobilt Internett og tradisjonelt Internett en dag skille lag. Teknologisk vil de stort sett benytte seg av de samme grunnleggende protokoller, men applikasjonene som utvikles for de to mediekanalene vil være grunnleggende forskjellige og vil være tilpasset forskjellige bruksområder.

Et eksempel på MI-evolusjon, er overgangen fra SMS-meldinger (Short Message Service) til MMS-meldinger (Multimedia Messaging Service). Dette vil være et stort skritt for ringelyd og logoavhengige. I fremtiden vil vi kunne sende levende bilder i farger til og fra mobiltelefoner - slik som vi sender tekstmeldinger i dag.

De første levende feriebilder av familiens lille nurks første mageplask, fra et stupebrett på Kreta, vil snart fly igjennom luften og finne vegen hjem til bestemors mobiltelefon, takket være MMS.

Men først kommer EMS (Enhanced Messaging Service). EMS gjør det mulig å sende en kombinasjon av enkle melodier, bilder, lyder, animasjoner, formatert og standard tekst til og fra EMS-kompatible telefoner. Bruksområdene er mange, spesielt innen infotainment - et 'nyord' som slår sammen information og entertainment.

Der vi i dag bare kan sende tekstmeldinger og logoer hver for seg, kan vi fremtiden altså kombinere lyd, bilder og tekst. En tekstmelding etterfulgt av et blinkende utropstegn kan for eksempel bety at det ligger ved et "attachment" - en lydfil. De første EMS-kompatible telefonene er ventet etter sommeren - kanskje vil de store aktørene benytte seg av CeBIT (22-28/3-2001) til å vise frem de nye EMS-kompatible håndsettene.

Det er også uenighet om i hvilken grad www vil bli brukt som utgangspunkt for produksjon av EMS-beskjeder. En mulighet er en EMS-portal som gjør det enkelt for EMS-brukere å designe EMS-beskjeder. Andre aktører hevder at største parten av alle EMS-beskjeder vil designes direkte på telefonen, fordi displayene blir større og brukergrensesnittet bedre.

Foreløpig er det for tidlig å si når EMS vil være tilgjengelig for Ola og Kari. Ericsson har implementert Nokias proprietære Smart Messaging-protokoll (som brukes til å levere ringetoner, bildebeskjeder, operatørlogoer, gruppegrafikk, visittkort til og fra Nokia-telefoner), men vil trolig benytte seg av EMS for bildeoverføring og ikke Smart Messaging.

Dette er ikke Nokias eneste proprietære teknologi. Nokia har også utviklet Nokia Chat Service, som leveres med Nokia 3310. Denne tjenesten tilbyr en intelligent måte å chatte med en gruppe mennesker - denne tjenesten er forbeholdt brukere av Nokia 3310 og andre Nokia-håndsett som støtter denne funksjonen.

MMS gjør alt det EMS gjør, men du kan i tillegg sende levende bilder (video). Her er det mange muligheter. Mobile visittkort, mobile postkort, mobile bilder, mobile skjermsparere, mobile kart og mobile fødselsdagkort. MMS vil kreve oppgraderinger av den mobile infrastrukturen, så ikke før rundt juletider i 2002 vil vi kunne kjøpe mobiltelefoner som støtter denne teknologien, men allerede etter sommeren (2001) vil EMS være tilgjengelig.

MMS' suksess står og faller på suksessen til EMS. Lykkes EMS som tjeneste vil sjansen være stor for at MMS vil bli implementert. MMS krever store oppgraderinger av infrastruktur og uten at EMS lykkes i kampen mot proprietære konkurrenter levner det MMS liten sjanse.

- Så en eventuell MMS suksess... Nokia om det...

Til toppen