Fra snailreklame til mailreklame

På årets IT-Ting, arrangert av Posten SDS, ble det nye postvesenet lansert. ePosten skal hindre at Posten Norge blir stående uten inntekter den dagen "all" post blir elektronisk. Men det virker som om Posten har tenkt mer på de som sender forhatt, uadressert reklame enn postkundenes ønsker. Men hva skulle de ellers gjøre…

På årets IT-Ting, arrangert av Posten SDS, ble det nye postvesenet lansert. ePosten skal hindre at Posten Norge blir stående uten inntekter den dagen "all" post blir elektronisk. Men det virker som om Posten har tenkt mer på de som sender forhatt, uadressert reklame enn postkundenes ønsker. Men hva skulle de ellers gjøre…

Posten har lenge visst at de er på vei inn i et svært vanskelig terreng. Den nye økonomien ble sett på som en trussel, om den i det hele tatt ble sett. Men noen tok opp utfordringen, og satte seg ned for å tenke ut en strategi for Posten i den nye tid.

ePosten inneholder på basisnivå en epost-adresse til alle som registrerer seg. Denne adressen vil for undertegnedes tilfelle se slik ut: sigvald.sveinbjornsson.dr2983d2@eposten.no. Alle vet at det er et slit å holde styr på alle epost-adressene, med bytte av leverandør og arbeidsplass og alt det der. Tanken er at adressen @eposten.no skal hindre dette. Den skal bli ditt faste holdepunkt og alle andre adresser man skulle ønske å ha vil bli videresendt til denne.

Men det spennede er at denne adressen vil inneholde en garanti for at det er du som eier den. Dette skal sjekkes opp mot folkeregisteret etter personnummer noe som vil bidra til at mottakeren kan sikres mottak av konfidensiell post. Med ulike grader av sikkerhet, etter meldingenes karakter, skal man kunne bruke epost til områder som til nå ikke har vært "forsvarlig". For eksempel kontrakter, avtaler, konfidensielle dokumenter osv.

Det er ingen grunn til å tro at dette er noe som vil bli den nye måten å kommunisere skriftlig på - ennå. Men på lang sikt er det all grunn til å tro det motsatte.

Uansett representerer denne virksomheten en relativ liten del av Postens omsetning per i dag. Det er all grunn til å anta at det er postkassen vår som reklamekanal som er verdifull for Posten. Statsselskapet har levd godt av å stappe postkassene våre fulle av reklame vi ikke vil ha. Kun noen få prosent av den norske befolkning har reservert seg fra å få tilsendt slikt materiale. På sikt er det Posten, eller rettere ePostens siktemål at disse "tjenestene" skal havne i vår virtuelle postboks.

Bakmennene bak epostkassen mener at reklame "man selv bestiller" ikke er reklame, men noe mer verdiøkende informasjon. Aha. Tjenesten ePosten skal altså la brukeren legge igjen en brukerprofil innen områder som han eller hun er interessert i. "Vil" man ha "informasjon" om bil kan man klikke av dette og man kan motta informasjon fra diverse bilselgere som vil selge deg en bil. Hvis man på ett eller annet punkt føler at bil ikke er like interessant, kan man bare klikke det vekk, og vips kommer det ikke flere "informasjonsmeldinger".

Men hva med annonsørene; de som i dag legger igjen penger hos Posten for å spre brosjyrer og annet til din postkasse? ePosten kommer ikke til å fortelle disse hvem du er. Posten vil derimot fortelle annonsøren at du er en av 15.000 i Bergen som ønsker seg en ny bil. Kanskje du som annonsør vil sende en melding, en liten bit av kjøpsfremmende "informasjon" til alle disse 15.000?

Posten er kanskje klar over det - de bør i hvert fall være det - at dersom annonsørene selv har kommet seg tilstrekkelig på nett, har de allerede skaffet seg en sterk kobling til e-postboksen din. Dette er tross alt informasjon de kan få fra andre kilder. Posten vil ikke ha enerett på å fylle opp epostkasser.

Det er grunn til å tro at løsningene og tankene bak ePosten.no kommer til å bli innført. Det er noe som kommer, men på en multiplattformbasis. Posten må forholde seg til konsumenten og kunden der hvor vedkommende er, på alle kanaler. Men satsingen på de nye produktene vil bli hard for Posten å bære, rent finansielt. Dette koster mye, og jeg tipper langt mer enn de 100 millioner kronene per år som enkelte medier har regnet seg frem til.

Det skulle ikke forundre oss mye om tjenesten innen neste sommer blir revurdert. Endog kanskje lagt ned. En ting er i alle fall sikkert: Posten - også ePosten - kommer til å forandre seg mye i tiden som kommer.

Ha en reklamefri helg.

Til toppen