Fra Telenor til Enitel

Birgitte S. Frisch (32) blir ny informasjonssjef i Enitel etter Hanne Dirdahl. Frisch er i dag informasjonssjef i Telenor Teleservice/Opplysningen 180.

Birgitte S. Frisch (32) blir ny informasjonssjef i Enitel etter Hanne Dirdahl. Frisch er i dag informasjonssjef i Telenor Teleservice/Opplysningen 180.

Hun overtar etter Hanne Dirdal som har hatt hovedansvaret for informasjonsarbeidet og etableringen av informasjonsstrategien i Telia Norge, senere Enitel siden mars 1998. Dirdal sluttet ved årsskiftet for å starte egen virksomhet.
Birgitte Frisch har arbeidet i Telenor de siste to årene, dit hun kom fra Gelmeuyden Kiese. Hun har også bakgrunn fra Statoil og Studentsamskipnaden i Bergen. Hun overtar i Enitel fra 12. mars.

Til toppen