Fra terabytes til zettabytes

Det er blitt vanlig å snakke om terabytes med data - en terabyte er 1024 gigabytes. Internett-ordboka PC Webopaedia melder at det har oppført to nye betegnelser: yottabyte og zettabyte.

I datalagring organiseres enhetene etter multipler av 2 opphøyd i 10, det vil si 1024. Ifølge PC Webopaedia har vi nå følgende hierarki, som burde kunne uttrykke våre lagringsbehov i hvert fall et lite stykke forbi neste vår:

  • en kilobyte (kB) er lik 1024 bytes (2 opphøyd i 10)
  • en megabyte (MB) er lik 1024 kilobytes eller 1.048.576 (2 opphøyd i 20) bytes
  • en gigabyte (GB) er lik 1024 megabytes eller 1.073.741.824 (2 opphøyd i 30) bytes
  • en terabyte (TB) er lik 1024 gigabytes eller 1.099.511.627.776 (2 opphøyd i 40) bytes
  • en petabyte (PB) er lik 1024 terabytes eller 1.125.899.906.842.624 (2 opphøyd i 50) bytes
  • en exabyte (EB) er lik 1024 petabytes eller 1.152.921.504.606.846.976 (2 opphøyd i 60) bytes
  • en zettabyte (ZB) er lik 1024 exabytes eller et antall bytes lik 2 opphøyd i 70
  • en yottabyte (YB) er lik 1024 zettabytes eller et antall bytes lik 2 opphøyd i 80 (eller litt over tusen milliarder terabytes)
Til toppen