Fra vernepliktsbok til smartkort

Vernepliktsverket tenker seg en framtid der 1,2 millioner nordmenn kan bytte ut vernepliktsboka med et smartkort. Soldatene kan dermed i mye større grad påvirke hvor og når de vil avtjene førstegangstjenesten og repetisjonsøvelser.

Vernepliktsverket tenker seg en framtid der 1,2 millioner nordmenn kan bytte ut vernepliktsboka med et smartkort. Soldatene kan dermed i mye større grad påvirke hvor og når de vil avtjene førstegangstjenesten og repetisjonsøvelser.

- Idéen drøftes i forbindelse med et prosjekt som skal vurdere IT-utviklingen i Forsvaret mot 2010, sier brigadér Stein Andreassen i Vernepliktsverket, hvis oppgave det er å sørge for at "rett kvinne eller mann er på rett plass til rett tid".

Han ser for seg at "soldatsmartkortet" blir et flerapplikasjonskort der vernepliktsboka oppholder seg sammen med andre soldatspesifikke ordninger, elektroniske penger m.m..

Utenom identitet, inneholder vernepliktsboka opplysninger om yrke, utdanning og helse. Det koster store ressurser å oppdatere både bøkene og sentrale registre. Et smartkort kan forenkle arbeidet, gi bedre data og samtidig spare både penger og mannskap.

- Det vi ser for oss er at teknologien skal kunne gi en papirløs forvaltning av verneplikten, fra du innkalles til sesjon i 18 års alderen, til du slettes ved fylte 55 år.

Andreassen spår at dette vil bidra til å gjøre soldattjenesten mer tiltrekkende og mer meningsfylt for den enkelte, ved at man i langt større grad enn i dag får anledning til å påvirke tid og sted for førstegangstjeneste og repetisjon. Med bedre verktøy for å håndtere data, kan Forsvaret utvise større fleksibilitet overfor den enkelte, uten at det går på bekostning av beredskapen.

Gevinsten er delvis avhengig av at man får anledning til å samordne Vernepliktsverkets registre med andre registre. En samordning med elevregistre vil for eksempel kunne hindre at elever som helt åpenbart vil søke om utsettelse, blir innkalt til tjeneste. I dag må det gjennomsnittlig sendes ut tre brev for hver soldat som møter til repetisjonsøvelse, fordi så mange har svært gode grunner for å be om utsettelse.

Prosjektet vil starte i det små, og man regner med svært forsiktige skritt.

- I 1999 vil vi finne en avdeling på 1000 soldater for å teste ut en prototyp på identifikasjonskort. Etter hvert vil vi legge til ytterligere funksjoner, som banktjenester.

Andreassen understreker at det ennå ikke er fattet noe vedtak om et mulig framtidig vernepliktsmartkort.

Man er imidlertid i gang med å ansette de som skal drive med Forsvarets IT-prosjekt for år 2010.

Til toppen