Framdrift for standardisering av Linux

Kommersielle aktører har flere fora der de samarbeider for å standardisere distribusjonene, utviklingsspesifikasjonene og filhierarkiet.

Kommersielle aktører har flere fora der de samarbeider for å standardisere distribusjonene, utviklingsspesifikasjonene og filhierarkiet.

Den samlende organisasjonen er Linux Standard Base (LSB) der alle de tunge aktørene deltar. Gruppen arbeider med en egen spesifikasjon for selve operativsystemstandarden, som de håper å ha ferdig i versjon 1.0 innen utgangen av året. I forrige uke ble versjon 0.6 bekjentgjort.

Arbeidet med utviklingsspesifikasjonen Linux Development Platform Specification, foregår i regi av Free Standards Group. Hensikten er å gjøre det enklere å skrive programmer som uten videre kan kjøres under flere Linux-distribusjoner. Versjon 1.1 av denne spesifikasjonen ble sluppet mandag.

LSB arbeider også med filsystemhierarkiet i Linux, innenfor Filesystem Hierarchy Standard som arbeider med både Linux og Unix. Hensikten er å etablere en standard for hvilke filer som skal plasseres i hvilke kataloger. Her ble versjon 2.2 sendt ut til høring onsdag.

Til toppen