Framfab fortsetter uten Birgersson

Onsdagens generalforsamling i Framfab setter et siste punktum for Jonas Birgerssons engasjement i selskapet. Også salget av Framfab i Norge ble godkjent.

I juli ble det kjent at Jonas Birgersson forlot Framfabs styre. Nå er det også godkjent en nyemisjon av aksjer i Lund Labs som reduserer Framfabs eierskap i selskapet til under 20 prosent.

Det er nettopp i dette selskapet at Birgersson nå satser sin fremtid med en aksjepost på indirekte 10 prosent.

På generalforsamlingen i Framfab onsdag ble også alt annet som var planlagt vedtatt banket igjennom, melder Framfab i en pressemelding.

- Emisjon av aksjer i Lund Labs, inkludert Framfab Labs med 54 ansatte som blant annet har utviklet internettportalplattformen BRIKKS. ledelse, ansatte og eksterne aksjonærer bidrar med fire millioner kroner i en emisjon og vil deretter eie 80,1 prosent, mens resten eies av Framfab.

- Samtlige aksjer i M.O.R., Marknads- och Reklambyrån AB overføres fra Framtidsfabrikens datterselskap Rauer & Hammar AB til ansatte i M.O.R.

- Samtlige aksjer i Framfab AS selges til Skipper Invest.

- 70 prosent av aksjene i Plinq B.V. overføres fra Framtidsfabrikens datterselskap Netlinq Framfab N.V. til Stichting Plebs Incorporated.

Til toppen