Framfab-gründer tvinges til salg av aksjer

Jonas Birgersson, den tidligere konsernsjefen i Framtidsfabrikken og styreformann i Bredbandsbolaget, har blitt tvunget av sin bankforbindelse til å selge over halvparten av sin aksjepost i selskapet han var med på å starte, Framtidsfarbrikken.

Jonas Birgersson, den tidligere konsernsjefen i Framtidsfabrikken og styreformann i Bredbandsbolaget, har blitt tvunget av sin bankforbindelse til å selge over halvparten av sin aksjepost i selskapet han var med på å starte, Framtidsfarbrikken.

Jonas Birgersson, som tidligere i høst måtte gå fra stillingen som konsernsjef i det svenske konsulentselskapet Framfab AB er blitt tvunget av sin bank til å selge over halvparten av sine aksjer i selskapet.
Birgersson som var en av grunderne i Framfab, fungerer nå som leder for utviklingsavdelingen Framfab Labs og som visepresident i selskapet.

Han belåne aksjene sine i selskapet mens de fremdeles var godt priset i aksjemarkedet. Lånet var i hovedsak tatt opp for å kunne investere i hans andre store engasjement - Bredbandsbolaget.

Etter at aksjene til Framtidsfabrikken har falt fra over 300 kroner ved topppnoteringeni vår for i dag å omsettes til rundt 14 kroner, bestemte altså banken seg for å bruke sin mulighet for tvangsssalg av hans aksjer. Banken våget seg rett og slett ikke på at aksjene skulle falle ytterligere i verdi, og forlanger at Birgersson selger godt over halvparten av sine aksjer i selskapet eller vel 3,7 millioner aksjer.

Fallet som er godt over 95 prosent, gjør at de aksjene som for bare 9 måneder siden var verdt godt over milliarden, nå selges for drøye 50 millioner kroner, om man legger fredagens sluttkurs på 14,20 svenske kroner til grunn.

Den tidligere konsernsjefen sitter etter dette igjen med under halvparten av sitt tidligere aksjeinnehav, eller mer korrekt 2.961.464 aksjer.

Birgersson uttaler i en pressemelding at salget er ene og alene koblet til hans egen personlige økonomi og at reduksjonen ikke på noen måte endrer hans engasjement for Framtidsfabrikken.

Gründeren er ikke alene om å måtte selge deler av sine aksjer i selskapet de har vært med på å starte. Også Johan Staël von Holstein i Icon Medialab AB har blitt tvunget til å selge aksjer for å redde sin private økonomi.

Til toppen