Framskutt Windows XP gjelder bare USA

Eventuelle leveranser av nye PC-er med forhåndsinstallert Windows XP før den offisielle lansering er begrenset til USA, viser en ringerunde til leverandører i Norge.

Eventuelle leveranser av nye PC-er med forhåndsinstallert Windows XP før den offisielle lansering er begrenset til USA, viser en ringerunde til leverandører i Norge.

Ved siden av det nye spillkonsollet, er Windows XP årets store produkt for Microsoft. Den offisielle lanseringsdatoen er 25. oktober. PC-leverandører i USA har fått signaler om at Microsoft kan tenkes å la dem levere systemet på nye maskiner opptil en måned før denne datoen.

Inntrykket etter en ringerunde til norske leverandører er at dette gjelder ikke Europa eller Norge. Både nordiske selskaper som EverCom og lokale avdelinger av internasjonale selskaper som Compaq forsikrer at det ikke foreligger andre signaler enn at Windows XP bare kan leveres fra 25. oktober. Dette gjelder vel å merke den engelsk-språklige versjonen. Lokale utgaver er lovet innen 60 dager etter 25. oktober. Det innebærer at julaften er fristen for den første leveransen av Windows XP i norsk språkdrakt.

Utviklingen i monopolsaken innebærer en mulighet for at amerikanske myndigheter vil prøve å stoppe Windows XP fordi den viderefører praksisen med integrasjon av stadig mer funksjonalitet, noe også ankeinstansen stemplet som ulovlig i sin enstemmige kjennelse.

At en eventuell fremskynding av Windows XP bare ser ut til å gjelde USA, forsterker inntrykket av at den er foranlediget av utviklingen i rettssaken.

Til toppen