Framskyndet behandling av Microsofts anke

Microsoft har vunnet fram med sitt krav om at anken mot dommeravgjørelsen som pålegger selskapet straks å skille nettleser fra Windows, skal få en framskyndet behandling.

Ankeinstansen avgjorde sent 30. desember amerikansk tid at den ville framskynde behandlingen av Microsofts anke. Framskyndingen betraktes som en liten seier for Microsoft, men sier ingenting om hvordan det vil gå med selve anken, skriver Wall Street Journal. Microsoft må uansett rette seg etter dommeravgjørelsen om å skille nettleseren Internet Explorer fra Windows, helt til anken er ferdigbehandlet.

Dommeravgjørelsen var midlertidig: Hele sakskomplekset rundt det amerikanske justisdepartementets innvendinger mot Microsofts bunting av Windows og nettleser undersøkes nå av den oppnevnte spesialisten, Harvard-professor Lawrence Lessig, trass i Microsofts protest mot denne utnevnelsen. Lessig skal levere en betenkning senest 31. mai.

I dette tidsperspektivet, virker ikke framskyndingen av behandlingen av Microsofts anke særlig overraskende. Ankeinstansens nye timeplan gjør at anken vil behandles i løpet av begynnelsen av mars. Microsoft er pålagt å levere en skriftlig begrunnelse innen 29. januar. Departementet må svare innen 2. mars. 9. mars er fristen på en skriftlig reaksjon fra Microsoft på departementets svar. Først når disse dokumentene er klare, kan anken høres i retten.

Den tredje tråden i striden mellom Microsoft og justisdepartementet i Washington - altså i tillegg til Lawrence Lessigs undersøkelse og anken mot dommeravgjørelsen av 11. desember - er behandlingen av departementets klage om at Microsoft viser ringeakt for retten ved den måten selskapet hevder å etterkomme dommeravgjørelsen på. Microsoft gir PC-leverandører som vil unngå Internet Explorer valget mellom en strippet og ikke funksjonsdyktig nyere utgave av Windows 95, og den opprinnelige utgaven av Windows 95 fra august 1995.

Microsoft avviste anklagen om ringeakt i en betenkning offentliggjort lille julaften. Selskapet hevdet at det ville være umulig å tilby en nyere og funksjonsdyktig utgave av Windows 95 uten Internet Explorer, siden de nyeste oppgraderingene nettopp gikk ut på å integrere de to. Justisdepartementet besvarte denne påstanden i en egen betenkning 29. desember, der det står at Microsoft her fjernet flere filer enn nødvendig, og der det vises til hvordan Internet Explorer kan fjernes fra en ny Windows-installasjon uten å gjøre operativsystemet funksjonsudyktig.

Spørsmålet om ringeakt skal avgjøres i en egen rettshøring 13. januar.

Til toppen