Framskyndet norsk sammenslåing av Navision og Damgaard

Navision, som nylig fikk status som "Microsoft Global Gold Certified Partner", har framskyndet sammenslåingen av sine norske selskaper til 1. november.

Sammenslåingen av den norske virksomheten var opprinnelig tidfestet til årsskiftet. De to konsernene Navision AS og Damgaard International ble slått sammen tidligere i år. Siden da har Damgaard ASA vært datter til danske Navision. Konsernet leverer økonomisystemer rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Sammenslåingen betyr at Damgaard ASA og Navision Software Norge AS slås sammen med virkning fra 1. november, og får Damgaard som navn og adresse. De ansatte i Navision Norge får tilbud om å fortsette i Damgaard ASA. Når de nødvendige formalitetene er avsluttet, vil det forente selskapet høyst sannsynlig endre navn til Navision ASA.

Sammenslåingen får 25 ansatte og en årsomsetning på 70 millioner kroner.

Alle produktlinjene til begge selskaper vil bli videreført, det vil si Axapta og XAL fra Damgaard, og Financials og Attain fra Navision. De får nye navn: Navision Axapta, Navision Financials/Navision Attain og Navision XAL.

Navision-konsernet fikk i slutten av november, som verdens første uavhengige programvareleverandør, status som Microsoft Global Gold Certified Partner. Vilkåret for denne sertifiseringen er at man må være Gold Certified Partner på minst tre verdensdeler og i minst ti forskjellige land. Navision er Gold-sertifisert i 14 land i Europa, USA, Australia, Sørøstasia og Sørafrika.

Til toppen