Framstiller organiske transistorer i molekyl-format

Forskerne Zhenan Bao og Henrik Schon ved Bell Labs har framstilt organiske transistorer i molekyl-format. De forespeiler prosessorer som er tusen ganger mindre enn i dag.

Forskerne Zhenan Bao og Henrik Schon ved Bell Labs har framstilt organiske transistorer i molekyl-format. De forespeiler prosessorer som er tusen ganger mindre enn i dag.

Transistorene som forskerne Zhenan Bao og Henrik Schon ved Bell Laboratories har framstilt, er så små at det går en million av dem i et sandkorn. Størrelsen er en tidel av det minste som noen gang er framstilt med de mest avanserte teknikkene for silisium. Forskerne har fått spalteplass i tidsskriftet Nature for 18. oktober, for å gjøre rede for det som allment oppfattes som et avgjørende gjennombrudd i bestrebelsene på å utvikle rimelig og rask miniatyrelektronikk med utgangspunkt i karbon-forbindelser i stedet for silisium.

Stoffet forskerne har arbeidet med, er tioler. Betegnelsen er en sammentrekning av forstavelsen tio for svovel, og endelsen ol som henspeiler på alkoholer. Poenget er at oksygen-atomet i alkoholen er erstattet av et svovel-atom.

Ifølge den skjematiske redegjørelsen på nyhetssidene til Bell Labs, er de organiske transistorene framstilt ved å utnytte tiol-molekylenes evne til selv å orientere seg i forhold til en elektrode. Resultatet er mange transistorer i molekyl-format som deler elektroder.

Forskerne har testet transistorenes egenskaper som forsterkere og brytere, og framstilt prototyper som inverterer innkommende binære signaler, det vil si at de svarer med "1" når de mottar "0" og omvendt.

Det er selvfølgelig langt igjen før det kan framstilles PC-er og mobiltelefoner med tiol-baserte brikker. På den andre siden er det bare 54 år siden tre andre forskere ved Bell Labs - William Shockley, John Bardeen og Walter Brattain - oppfant transistoren, en komponent som fikk sin første anvendelse i forbrukerelektronikk midt på 1950-tallet, og som det i dag finnes millioner av i hver eneste PC.

Til toppen