Framtidsfabriken på frierferd i Norge

Etter at New Media Science brøt med Nordic Netpartners er Framtidsfabriken på utkikk etter nye partnere i Norge. Svenskene kan lokke med børsnotering og ekspansive takter.

Etter at New Media Science brøt med Nordic Netpartners er Framtidsfabriken på utkikk etter nye partnere i Norge. Svenskene kan lokke med børsnotering og ekspansive takter.

COO Johan Wall i Framtidsfabriken sier til digi.no at de ikke vil ekspandere for enhver pris, men først og fremst på de markedene hvor kundene befinner seg. Med storkunder som Volvo, Electrolux og Ikea kan det bli ganske mange markeder etter hvert, inkludert Norge.

Framtidsfabrikne har gjennom Nordic Netpartners prøvd å få til en felles eierkonstallasjon med New Media Science, noe som ble historie da Linné Group kjøpte opp NMS.

Wall opplyser at det er to ulike måter etableringen i Norge kan skje på; enten gjennom en allianse á la Nordic Netpartners eller ved å gå inn eiermessig i et eksisterende norsk webbyrå.

Framtidsfabriken satser først og fremst å benytte sin egen aksje som valuta i oppkjøpssammenheng. En slik byttehandel ble gjort da de i slutten av mai overtok 51 prosent i det britiske byrået Vivid Edge.

Men det innebærer at aksjen er attraktiv. Dermed har Framtidsfabriken hastverk med å komme seg på børs. Derfor vedtok styret for Fremtidsfabriken (som selskapet igjen heter) i går vilkårene for kjøp av aksjer i forbindelse med noteringen på Stockholms Fondsbørs O-liste.

Prisen ligger på 125 svenske kroner per aksje, og totalt omfatter tilbudet nesten tre millioner aksjer til en sammenlagt verdi av 375 millioner svenske kroner.Det dreier seg om 25 prosent av aksjeporteføljen, og tilbudet gjelder både nyemitterte (1,5 millioner) som eksisterende aksjer.

Dermed kan den totale børsverdien bli på 1,6 milliarder svenske kroner eller 4,5 millioner kroner per ansatt.

Noteringsdagen er beregnet til 23. juni og tegningsperioden er fra 2. til 11. juni.

Proforma-resultat i 1998 var på 177 millioner svenske kroner, som er 125 prosent økning fra 1997. Drifsresultatet for 1998 ser ut til å bli på rundt SEK 22 millioner.

Johan Wall hevder at strategien hele veien er å vokse med lønnsomhet.

Til toppen