France Telecom snuser på TeliaSonera

Den svenske regjeringen vil selge seg ned, og franskmennene skal være i ferd med å forberede bud.

France Telecom snuser på TeliaSonera

Den svenske regjeringen vil selge seg ned, og franskmennene skal være i ferd med å forberede bud.

Den svenske stat sitter på 37 prosent av aksjene i telekonsernet TeliaSonera etter den svensk-finske fusjonen. De ønsker å selge seg ned, og nå har det kommet opplysninger om at France Telecom skal være i ferd med å forberede et bud. Det skriver avisen Le Figaro.

Hverken France Telecom eller regjeringene i de to landene har vært villig til å kommentere saken, og aksjekursen til France Telecom falt etter at ryktene ble kjent.

Slike giganthandler er i utgangspunktet kompliserte nok, men de blir gjerne enda mer avanserte når regjeringer er med i forhandlingene. Den svenske regjeringen har nylig innført nye lover som gjør det milig for de å akseptere aksjer i et annet selskap som betaling, istedenfor å bare godta kontantoppgjør.

TeliaSonera er verdsatt til 211 milliarder svenske kroner på børsen.

Ifølge flere analytikere som International Herald Tribune har snakket med, er det ike mye som taler for at TeliaSonera vil være et godt kjøp for France Telecom. De henviser blant annet til at det er få overlappende områder, og at det derfor er små synnergigevinster å hente ut.

Noen analytikere påpeker at det ville vært mer logisk om norske Telenor la inn bud, men at de trolig ville fått problemer med å få det godkjent av konkuransemyndighetene. Telia og Telenor forsøkte å fusjonere før tusenårsskiftet, men den prosessen havarerte i 1999.

Til toppen