Frank lagde spill som får plass på et visittkort: – Mye morsommere å lage små spill, så jeg lagde det minste jeg klarte

Frank lagde spill som får plass på et visittkort: – Mye morsommere å lage små spill, så jeg lagde det minste jeg klarte
Spillet «Tiny ski» får plass på et visittkort. Foto: Frank Force

Spillutvikler Frank Force har lagd spillet «Tiny ski» som får plass på et visittkort, og totalt er på bare 960 bytes.

– Jeg har skjønt at jeg synes det er mye artigere å lage små spill, så derfor bestemte jeg meg for å lage det minste spillet jeg klarte, skriver utvikleren i et blogginnlegg

Force har jobbet som utvikler for en rekke spillselskaper i årenes løp, og har vært innom spillstudioer som  Certain Affinity, Volition og Midway Games. 

Saints row

Studioene står bak blant annet Halo, Saints row og Mortal kombat. 

Force har gått lei av store spillstudioer misbruker utviklerne sine der de blir underbetalt og konstant står overfor store nedskjæringer.

Amerikaneren mener også de store selskapene er for opptatt av hva de klarer å lage, men ikke nødvendigvis om de faktisk burde gjennomføre alle ideene sine. 

– Istedenfor å tenke stort, må vi tenke smått, skriver han i blogginnlegget. 

Interessant kode

Force konstaterer at det finnes mindre spill enn «Tiny ski», men at det ikke er størrelsen på det ferdige produktet som teller.

Koden og lengden på spillet er nemlig det mest vesentlige, argumenterer han. 

Han mener også at et viktig element er at koden faktisk er interessant. I motsetning til andre spill oppfordres nemlig spilleren til å selv se på koden.

– Siden koden er komprimert til en stor, forvirrende klump, er det viktigere å fokusere på estetikk enn lesbarhet, slår han fast i innlegget.

Tiny ski av Frank Force

Tiny ski. Foto: Frank Force

#include<windows.h>// -+TINY SKI+- #include<iostream>// By Frank Force #include<ctime> // ski.3d2k.com #define S SetConsoleCursorPosition #define K GetStdHandle(-11)// O.... #define I U.dwCursorPosition// O... #define GO S(K,I)//..O O.. #define D E(K,&U);//..O \^\ O. #define A std::cout<<//O O #define N(o)!(rand()%(o))// O. #define G(o)(1&GetKeyState(o)>>16) #define E GetConsoleScreenBufferInfo #define R COORD i={o-1,I.Y-11};S(K,i void O(int _){while(_--)A(N(9)?'*': '.');}int main(){_:short s=72,k=1,i= 70,w=11,h=0,o=36,a[11][2],*g=*a,m,e= -1;while(w--)A'\n';srand(int(time(0) ));while(++w<12||1[g]>=o&&*g<o){O(k) ;A'O';for(m=i;m--;)A(w%100?' ':'-'); CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO U;A'O';O( s-k-i);if(w%10==0)A' '<<w/10;D{R);}A ". .";GO;A'\n';o+=m=G(39)-G(37);D{R) ;}A(m?m<0?"/^/":"\\^\\":"|^|");*g++= k;*g=i+k;GO;h=k<1?1:s<=k+i?-1:N(50)? N(2)*2-1:h;k+=N(2)*h;Sleep(w<99?50-w /3:16);N(5)?e=i<-25*e*N(i-15)||25<i* e&&N(35-i)?-e:e,k-=e*(N(2)*k||s<k+i+ e),i+=e:1;g=a[w%11];}A"\n"<<w*.1-1.1 <<" meters!";while(!G(13));goto _;}

Les mer om: