- Fransk ikke påbudt på fransk web-sted

Det mener advokat Jacques Schaeffer, som forsvarer en fransk filial av det amerikanske Georgia Institute of Technology. Filialens engelsk-språklige web-sted er anklaget for brudd mot Toubon-loven som krever at all annonsering i Frankrike skal foregå på fransk.

Det mener advokat Jacques Schaeffer, som forsvarer en fransk filial av det amerikanske Georgia Institute of Technology. Filialens engelsk-språklige web-sted er anklaget for brudd mot Toubon-loven som krever at all annonsering i Frankrike skal foregå på fransk.

Filialen Georgia Tech Lorraine har et svært innholdsrikt web-sted for å informere om alle sider av sin virksomhet, fra kurstilbud og registrering av nye studenter, til forskningsprogrammer og hjemmesider til studentene. All undervisning ved skolen foregår på engelsk, og det er et krav at alle som studerer ved skolen må beherske engelsk. Ingen bestrider lovligheten av dette.

Men det faktum at hele web-stedet, unntatt linker til interessante lokale, regionale og nasjonale (altså franske) web-steder, er på engelsk, har fått to organisasjoner i Paris til å reagere: Avenir de la langue française ("Det franske språkets framtid") og Défense de la langue française ("Det franske språkets forsvar"). Det hjelper ikke at Georgia Tech Lorraine er partner i et lokalt Internett-samarbeid, kalt Metz Interactive, sammen med en rekke institusjoner som alle har franskspråklige web-sider, blant dem lokalavisa http://www.republicain-lorrain.fr/>Le Républicain lorrain.

De to organisasjonene krever at Georgia Tech Lorraine betaler 10.000 FF i erstatning, og skriver om web-stedet til fransk. Deres advokat, Marc Jobert, slo fast at Toubon-loven fra 1994 "krever at i enhver skriftlig eller audiovisuell annonsering som har til hensikt å reklamere for et produkt, skal beskrivelsen av tilbudet eller tjenesten redigeres på fransk." Han pekte også på at "bruken av engelsk diskriminerer mot alle som ikke forstår dette språket."

Domstolen var i utgangspunktet i tvil om saken i det hele tatt kunne reises, ut fra et argument om at språket er en offentlig gjenstand, og at private organisasjoner følgelig ikke kan representere det overfor rettsapparatet. Bare offentlige myndigheter har denne retten. Men et motargument om at web-stedene kunne leses i Paris, der de to organisasjonene har sitt hovedkvarter, ble godtatt som grunn til å høre saken likevel.

Georgia Tech Lorraines advokat Jacques Schaeffer argumenterte blant annet med at unntaksbestemmelsene i Toubon-loven eksplisitt nevner fremmed-språklige skoler.

Schaeffer undret seg også over hvorfor de to organisasjonene hadde valgt Georgia Tech Lorraine som syndebukk, i stedet for å kaste seg over The American University of Paris som også bare tilbyr engelskspråklige websider.

Dom i saken faller 24. februar.

Det har ikke vært mulig å finne web-steder for de to anklagende organisasjonene på de vanlige oversiktene over franske URL-er.

Til toppen