Fransk statlig 3G-rabatt kjent lovlig

En EU-domstol har avvist en klage på at Frankrike rabatterte 3G-lisensene til SFR og Orange.

Fransk statlig 3G-rabatt kjent lovlig

En EU-domstol har avvist en klage på at Frankrike rabatterte 3G-lisensene til SFR og Orange.

EU-domstolen Court of First Instance har avvist anken fra den franske teleoperatøren Bouygues i en sak denne hadde anlagt mot den franske staten.

Bouygues mener at da den franske staten i 2002 nedjusterte prisen på 3G-lisensen til to andre operatører, SFR og Orange, utgjorde det en ulovlig subsidiering av disse.

I 2001, da «alle» trodde at 3G mobil ville være svært så lukrativt, betalte SFR og Orange 4,95 milliarder euro – 40 milliarder kroner – for hver sin 3G-lisens.

Så brast dotcom-boblen, og det viste seg at 3G mobil var heller tregt til å ta av.

I 2002 fant Frankrikes regjering at det var behov for en tredje 3G-lisens for å stimulere til mer konkurranse. Den tredje 3G-lisensen gikk til Bouygues, på helt andre betingelser enn dem SFR og Orange hadde oppnådd året før: 619 millioner euro – fem milliarder kroner – og en prosentandel av overskuddet.

Det Bouygues ikke likte, var at myndighetene samtidig endret vilkårene i 3G-lisensavtalene med SFR og Orange, slik at disse fikk de samme vilkårene som Bouygues.

I forhold til de opprinnelige vilkårene, sparte SFR og Orange fire milliarder euro hver på dette vedtaket. Bouygues mener derfor at de to konkurrentene fikk en subsidie på fire milliarder euro hver, og at denne er ulovlig.

EU-kommisjonen etterforsket saken: De kom fram til at den franske staten ikke hadde handlet i strid med lover og regler. Bouygues anket denne avgjørelsen til domstolen. På en høring i mars forklarte representanter for de franske myndighetene at hensikten med de nye lisensvilkårene var å sikre effektiv drift av en offentlig ressurs.

Domstolens kjennelse innebærer at den har tatt denne argumentasjonen til følge.

Nå opplever Bouygues en annen form for press fra franske myndigheter: Trusler om mottiltak dersom de ikke snart kommer i gang med å levere 3G-tjenester i samsvar med lisensen. Bouygues lover å komme i gang innen årsskiftet.

Til toppen