Fransk strid etter valgmålinger på Internett

23. mai offentliggjorde den sveitsiske avisa Tribune de Genève en fransk valgmåling på trykk og på web. Franske aviser og radio som refererte fra målingen trues med bøter på 500.000 FF: En lov fra 1977 forbyr offentliggjøring av meningsmålinger fra uka før første valgomgang.

23. mai offentliggjorde den sveitsiske avisa Tribune de Genève en fransk valgmåling på trykk og på web. Franske aviser og radio som refererte fra målingen trues med bøter på 500.000 FF: En lov fra 1977 forbyr offentliggjøring av meningsmålinger fra uka før første valgomgang.

Valget til ny fransk nasjonalforsamling går i to omganger med én ukes mellomrom: 25. mai og 1. juni. Siden kl 00:00 18. mai har det vært forbudt å offentliggjøre meningsmålinger; forbudet varer til valglokalene stenges etter andre valgomgang 1. juni.

Forbudet gjelder bare offentliggjøring. Meningsmålerne er mer enn vanlig beskjeftiget i hele perioden der de ikke har lovlig adgang til å offentliggjøre resultatene - på fransk jord. Nestleder Edouard Lecerf i instituttet Louis Harris France sa det slik til avisa Libération:

- Vi ønsker å offentliggjøre målingene som vi gjennomfører. Det har ikke noe med vår inntjening å gjøre. Vi fortsetter nemlig å selge målingene til politiske partier, til banker og andre økonomiske instanser, og til utenlandske aviser. De som har midler, får vite hva meningsmålingene inneholder. Dette er en pervertering av loven. En annen negativ følge er at siden det ikke er noen kontroll, sirkulerer alle slags rykter.

Lecerf vil at målingene skal kunne offentliggjøres helt fram til dagen før siste valgomgang. Han støttes av talsmenn for andre opinionsinstitutter: Sofres, CSA (som gjennomførte målingen til Tribune de Genève) og BVA.

I en kommentar i den konservative avisen Le Figaro, som ikke våget å referere fra målingen som ble offentliggjort i Tribune de Genève, bekreftes det at målinger stadig sirkulerer og kommer partiene, redaksjonene og børsen i hende. Avisen peker på at Internett har gjort det mulig for alle å få tilgang til den forgjettede informasjonen, på fullt lovlig vis, gitt at Internett-tjeneren befinner seg i et annet land enn Frankrike. Det kan være vanskelig for den vanlige franskmann å få tak i belgiske og sveitsiske aviser. Men det er ingen sak å "klikke" seg fram til f.eks. Tribune de Genève.

I helgen var det til tider umulig å komme fram til webstedet til Tribune de Genève, selv når jeg brukte en lokal Internett-tilbyder i Genève. Da jeg endelig kom fram leste jeg at avisens normale websider er innstilt fram til 1. juni, fordi serveren ikke har kapasitet til å håndtere annet enn de titusener av franske velgere som følger pekere lagt ut nær sagt over alt.

Som en egen tjeneste, tilbyr Tribune de Genève alle interesserte et engangsabonnement, slik at de får tilsendt, gratis og per e-post, resultatet av en ny CSA-måling som offentliggjøres torsdag 29. mai.

Alliansen mot loven er svært bred. Kommentaren i Le Figaro konkluderer med at en reform er nødvendig. UDF-talsmann André Santini (det ene av de to høyrepartiene i dagens regjeringskoalisjon) sa på tv-kanalen France 3 at teknologien har utviklet seg og at man ikke kan behandle det franske folket som et barn. Den uavhengige venstreorienterte avisa Libération offentliggjør på webstedet sitt valgmålinger fra ulike institutter annenhver dag i forbudsperioden - formelt sett via pekere til Geocities.com.

En egen kommisjon - Commision des sondages - har som oppgave å håndheve meningsmålingsloven. Den har varslet tiltak mot Libération, mot regionavisen La République des Pyrénées som refererte hele CSA-undersøkelsen fra Tribune de Genève, mot den offentlige radiokanalen France Culture som refererte fra Tribune de Genève i en presserunde, og mot Paris-avisene Le Parisien og La Tribune som refererte fra sendingen til France Culture.

Mest utsatt for kommisjonens vrede er redaktør Jean-Marcel Bouguereau i La République des Pyrénées som på lederplass forsvarte sin åpenlys forakt for loven, og understreket nasjonalforsamlingens plikt til å omformulere håpløst foreldede lover.

Til toppen