Fransk televerk på børs

Fra og med i dag finner en France Telecom-aksjen på Paris- og New York-børsene. Det har vært enorm interesse for noteringen og over 3,8 millioner franskmenn har tegnet seg for aksjer. De institusjonelle investorene har tegnet seg for aksjer til en verdi dobbelt så stor som hele det franske televerket.

Fra og med i dag finner en France Telecom-aksjen på Paris- og New York-børsene. Det har vært enorm interesse for noteringen og over 3,8 millioner franskmenn har tegnet seg for aksjer. De institusjonelle investorene har tegnet seg for aksjer til en verdi dobbelt så stor som hele det franske televerket.

Den enorme overtegningen av aksjer gjør at alle som har ønsket seg flere enn 20 aksjer, bare får en tredel av det de har tegnet seg for. Alle som tegnet seg for 20 aksjer og mindre får det antallet de har bedt om.

Den franske regjeringen selger ut vel 23,2 prosent av aksjene i selskapet og rundt 2,3 prosent av aksjene havner hos de ansatte i France Telecom (FT). De institusjonelle investorene har tegnet seg for aksjer til en verdi av 400 milliarder franske franc, flere ganger det som ble lagt ut på markedet disse investorene.

Det er ventet at aksjesalget vil gi den franske statskassen ett tilskudd på mellom 50 og 60 milliarder kroner med en pris på FFR 187 for investorene og FFR 182 for småsparerne. På det uoffisielle markedet i London har FT-aksjen vært omsatt til FFR 210 de siste dagene.

Det er også ventet av France Telecom skal inngå et krysseierskap med Deutsche Telekom, og at de som nå har kjøpt aksjer vil kunne få kjøpe flere aksjer når krysseierskapsavtalen er klar.

FT-sjef Michel Bon, har uttalt til fransk radio at aksjekursen nok vil være svært ustabil de nærmeste dagene fordi mange kjøper og selger, og fordi mange ikke har fått det antallet aksjer de var ute etter.

Til toppen