Franske mobiloperatører anker skyhøye bøter

Frankrikes mobiloperatører anker bøtene på over en halv milliard euro for kartelvirksomhet.

Frankrikes mobiloperatører anker bøtene på over en halv milliard euro for kartelvirksomhet.

Det franske konkurransetilsynet, Conseil de la concurrence, har i lagt landets tre mobiloperatører bøter på til sammen 534 millioner euro.

Orange France, mobilgrenen til France Télécom, må ut med 256 millioner euro.

SFR må betale 220 millioner euro.

Bouygues Télécom fikk en bot på 58 millioner euro.

Tilsynet mener å ha bevist at operatørene i perioden 1997 til 2003 hadde en felles månedlig rutine for å holde hverandre à jour med abonnementsutviklingen, med nøyaktige tall på både nytegninger og oppsigelser. Denne virksomheten foregikk i det skjulte, og tallene ble aldri publisert.

Tilsynet mener at denne informasjonsutvekslingen bidro til å minske konkurransen mellom de tre operatørene, fordi alle kunne tilpasse sin strategi til hverandre.

I årene 2000 til 2002 forelå det dessuten en avtale mellom de tre operatørene om å stabilisere fordelingen av markedsandeler.

Kartelsamarbeidet førte til en ensartet prispolitikk, og bidro, ifølge tilsynet, til at Frankrike i 2003 hadde en langt mindre mobilpenetrasjon enn de øvrige landene i Vest-Europa. Dette har igjen svekket landets økonomiske utvikling, mener tilsynet.

I en uttalelse offentliggjort i dag, anslår forbrukerorganisasjonen UFC–Que Choisir at kartelvirksomheten har kostet 30 millioner forbrukere 1,2 milliarder euro til sammen.

Organisasjonen sier den vil gå til domstolene for å sikre at forbrukerne blir kompensert. Det er etablert et nettsted, cartelmobile.org, med blant annet en kalkulator der folk kan regne ut et anslag over hvor mye de selv har tapt.

Det var en klage fra UFC–Que Choisir i 2002 som utløste konkurransetilsynets etterforskning.

Ingen av de tre mobiloperatørene godtar bøtene, som de mener er ubegrunnede og uriktige.

Avgjørelse kan ankes til en domstol i Paris. SFR og Bouygues har allerede gjort det klart at de vil anke.

Ifølge fransk presse er bøtene rekordhøye. Den hittil største boten fra konkurransetilsynet, var den France Télécom fikk i sin tid for å ha sperret konkurrentene fra ADSL-markedet. Den var på 80 millioner euro.

Til toppen