Franske teleaksjer legges ut for salg

Småinvestorer får rabatt på fem franske franc når de kjøper aksjer i France Telecom. Det er klart etter at den franske regjeringen har lagt fram flere detaljer om privatiseringen av vel en femdel av den franske telegiganten.

Småinvestorer får rabatt på fem franske franc når de kjøper aksjer i France Telecom. Det er klart etter at den franske regjeringen har lagt fram flere detaljer om privatiseringen av vel en femdel av den franske telegiganten.

Aksjene i France Telecom (FT) vil selges for mellom 170 og 190 franc (206 - 230 kroner) per stk. når mer enn en femtedel av statsaksjeselskapets aksjer skal legges ut på markedet. Blant aksjeanalytikere antydes det at aksjeverdien på FTs én milliard aksjer ligger mellom FFR 150 og 230.

Av denne milliarden skal 211 millioner aksjer legges ut for salg, hvorav 75 millioner øremerkes til privatpersoner og småinvestorer, mens 115 millioner aksjer reserveres for institusjonelle investorer. 21 millioner aksjer tilbys de ansatte i FT, som er de eneste som ikke vil stige i pris om etterspørselen skulle vise seg å ligger i overkant av hva som forventes.

Salget av mellom 21 og 25 prosent av aksjene i den den franske telekomgiganten vil gi den franske regjeringen rundt 47,5 milliarder franc i statskassa.

Pengene er allerede øremerket tiltak som skal kvalifisere de franske statsfinansene til et medlemsskap for den felleseuropeiske valutaen, Euro. Salget skal også gi France Telecom et dytt for videre internasjonal ekspansjon og for eventuelle aksjebytter med internasjonale partnere. Deutsche Telekom er allerede en het kandidat til mellom fem og ti prosent av France Telecom-aksjene.

Finansminister Dominique Strauss-Kahn uttaler at salget underbygger politikken med å gi FT økonomisk frihet til å ekspandere internasjonalt.

Endelig omsetningspris på aksjene settes 6. oktober. Aksjene noteres første gang på børsene i Paris og New York den 20. oktober.

Ikke alle ser på aksjesalget som manna fra himmelen. Tre fagforeninger i France Telecom som representerer 60 prosent av de ansatte, har allerede tillyst en streik 30. september for å protestere mot privatiseringsplanene.

De tre fagforeningene frykter jobbkutt som en følge av privatiseringen og viser til at 100.000 jobber ble fjernet da British Telecom ble privatisert. Tre andre fagforeninger som representerer 37 prosent av de ansatte, vil ikke støtte streiken.

Mer enn 75 prosent av de ansatte i FT sa i en undersøkelse i bedriften tidligere i år at de var interessert i å kjøpe aksjer i egen bedrift.

Streiken kommer til tross for at den franske regjeringen har garantert at de vil sitte med 60 prosent av aksjene i enda mange år.

Til toppen